Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

NASZE PIELGRZYMOWANIE

Doroczna Pielgrzymka Archidiecezji Czstochowskiej
na Peny Obchd Drek Pasyjnych do Kalwarii Papieskiej

5 sierpnia 2013 r., poniedziaek

Ksidz Arcybiskup Wacaw Depo, bogosawi na tradycyjn pielgrzymk wiernych Archidiecezji Czstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimy, ktra si odbdzie 5 sierpnia 2013 roku pod hasem „BY SOL ZIEMI” (haso roku duszpasterskiego 2012/2013). „Nie moemy si zgodzi, aby sl zwietrzaa, a wiato byo trzymane pod korcem” Benedykt XVI, Porta fidei, 3. W Roku Wiary na Kalwarii Papieskiej rozbudza bdziemy aspiracj dowyznawania wiary w jej peni i odnawia przekonanie do tego z jeszcze wiksz ufno ci inadziej. Kapani udajcy si z wiernymi do doroczn pielgrzymk do Kalwarii Zebrzydowskiej proszeni s o zabranie alby i stuy. Pielgrzymka ta rozpocznie si Msz w. o godz. 10.00 w Bazylice Kalwaryjskiej pod przewodnictwem ks. abp Seniora Stanisawa Nowaka. Po tej Eucharystii udamy si na Drki Pasyjne. Pielgrzymi proszeni s o zabranie ze sob suchego prowiantu, krzeseka turystycznego i nakrycia przeciwdeszczowego. Wszystkich duszpasterzy prosimy o powiadomienie wiernych o pielgrzymce i zachcie do pielgrzymowania ladami bogosawionego Jana Pawa II. Zgoszenie grupy pielgrzymkowej telefonicznie w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym na Kalwarii wPraszce do koca lipca br. 34/ 359 08 69.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński