Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceUczcili Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego na Kalwarii w Praszce

W wielką Środę odbył się na Kalwarii w Praszce I Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Ceremonia otwarcia odbyła się w kościele sanktuaryjnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu, gdzie gospodarz tego miejsca ks. prałat Stanisław Gasiński wspólnie z ks. wikariuszem Mariuszem Gieszczyk odprawił Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji wszystkich uczestników tego przeglądu witając równocześnie wszystkich zebranych. W homilii ks. dr Stanisław Gasiński podkreślił, że treścią całego Wielkiego Tygodnia jest męka i śmierć Chrystusa na krzyżu, która dokonała się dla naszego wiecznego uszczęśliwienia a sanktuarium kalwaryjskie jest szczególnie predysponowane do tego, by także i w takiej formie oddawać cześć Chrystusowi umęczonemu i Zmartwychwstałemu. Kustosz sanktuarium kalwaryjskiego wyraził radość z tego, że w dużej mierze trud organizacyjny owego przeglądu podjął ks. mgr Mariusz Gieszczyk wspólnie z Publicznym Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce.

Po akcie zawierzenia Ojca św. Jana Pawła II przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej wszyscy zebrani udali się do kościoła parafialnego p.w. Świętej Rodziny gdzie odbył się ów przegląd pieśni kalwaryjsko-pasyjnej. Tam też ks. prałat St. Gasiński powitał wszystkich zebranych na czele z Burmistrzem Praszki p. mgr Jarosławem Tkaczyńskim, V-Burmistrzem mgr Danutą Janikowską, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Praszce mgr Bogusławem Łazik i Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Praszce mgr Januszem Tobiś.

Następnie ks. prefekt mgr Mariusz Gieszczyk przejmując prowadzenie owego przeglądu ogłosił skład Jury:
Przewodniczący ks. prał. dr Stanisław Gasiński
Pozostali członkowie:
II mgr Danuta Janikowska,
III mgr Ireneusz Sumera,
IV mgr Joanna Czemielewska-Cholak.

Głęboka treść prezentowanych utworów skomponowanych i zaaranżowanych w duchu kalwaryjskich i pasyjnym, co zmuszało do refleksji zgromadzoną publiczność, która nierzadko ze łzami w oczach nagradzała na stojąco wszystkich wykonawców.

Po zakończeniu prezentacji ks. mgr Mariusz Gieszczyk podziękował sponsorom owego przeglądu: sanktuarium kalwaryjskiemu, Urzędowi Miasta i Gminy w Praszce oraz Publicznemu Gimnazjum Im. Ojca św. Jana Pawła II.

Następnie przewodniczący Jury ks. dr Stanisław Gasiński ogłosił werdykt, zgodnie z którym w kategorii Chóry i schole I miejsce zajęły: Śpiewające słowiki – Publiczne Gimnazjum im. Ojca św., Jana Pawła II w Praszce, II miejsce: Schola dziecięca – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, III miejsce: Zespół śpiewaczy Kościelanki z Kościelca.

W kategorii Zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce zajął Zespół „Liberi Deus” z Parafii Św. Józefa w Porębie,
II miejsce zajął Zespół „Sancta Maria” z Parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie i Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie,
III miejsce Praszkowska Kapela Podwórkowa „Wyderka”.
W kategorii Soliści
I miejsce zajęła Ewelina Dawczyk z Parafii Św. Franciszka w Blachowni,
II miejsce Zuzanna Malinka ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie,
III miejsce Martyna Pydzińska z Gimnazjum nr 16 w Częstochowie.
Wyróżnione zostały także małe solistki: Ewelina Dawczyk i Marta Stelmaszczyk.

Po wręczeniu nagród przez Kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce Burmistrza Praszki i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dyrektora Gimnazjum ks. dr St. Gasiński dziękując wszystkim za kultywowanie w tej formie duchowości kalwaryjsko-pasyjnej zaprosił wszystkich zebranych na II Regionalny Przegląd pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, który odbędzie się za rok w Wielką Środę o tej samej porze na cześć Chrystusa umęczonego i Zmartwychwstałego oraz wiernej Jemu i nam do końca Matki Bożej Kalwaryjskiej. Następnie wszyscy wykonawcy pieśni kalwaryjsko-pasyjnej oraz Jury na zaproszenie ks. kustosza udali się do domku Zwiastowania Matki Bożej, gdzie spożyli kalwaryjska wieczerzę w trakcie której ks. prał. St. Gasiński wspólnie z ks. prefektem Mariuszem Gieszczyk jeszcze raz podziękował wszystkim za udział w tym przeglądzie oraz osobom, które z nimi współpracowały.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński