Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKalwaria Praszkowska

V Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej

Sobota, 5 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN

Honorowy patronat:
J.E. ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski
mgr inż. Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Praszki

Organizatorzy:
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
Gmina Praszka
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce
Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce

I. Cele przeglądu

 1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych.
 2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 3. Uczczenie także w ten sposób pamięci bł. Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego, do którego kanonizacji się także w ten sposób przygotowujemy.

II. Uczestnicy przeglądu

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział:

 • Kategoria I – Zespoły wokalne (max do 15 osób).
 • Kategoria II – Chóry
 • Kategoria III – Orkiestry dęte

W przeglądzie nie biorą udziału soliści.

Zgłoszeniem na Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej jest wypełniona krata zgłoszenia przesłana do dnia 22 marca 2014 r. listem lub pocztą elektroniczną, która zawierać będzie następujące informacje:

 • Zakwalifikowanie do kategorii.
 • Wykonywany repertuar (tytuły utworów, autor tekstu i muzyki).
 • Każdy uczestnik wykonuje po dwa utwory (łączny, maksymalny czas utworów do 7 min. Uwzględnienie tego czasu będzie brane pod uwagę w punktacji jury).
 • W przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów, każdy z nich wykonuje tylko jeden utwór trwający do 4 min.
 • Kartę zgłoszenia można pobrać: www.kalwaria-praszka.pl

III. Oceny i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
  • dobór repertuaru (wśród dwóch utworów mile widziana jest pieśń kalwaryjska).
  • poziom wykonawczy
  • interpretacje utworów
  • ogólny wyraz artystyczny
 2. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia.
 3. Każdy uczestnik przeglądu otrzyma dyplom.

IV. Termin przeglądu

5 kwietnia 2014 r. (sobota przed V Niedzielą Wielkiego Postu) godz. 15.00
Modlitwa w kościele sanktuaryjnym przed Kalwaryjską Matką Zawierzenia w intencji wykonawców i rozpoczęcie Przeglądu w kościele Świętej Rodziny.

V. Miejsce przeglądu.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka

VI. Uwagi końcowe.

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
 2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
 3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.
 4. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce tradycyjnie zaprasza uczestników Przeglądu na ciepły kalwaryjski posiłek.
 5. Zgłoszenie należy przysłać do 22 marca 2013 r. listem na adres:
  Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
  Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
  46-320 Praszka

  z dopiskiem: Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej,
  lub pocztą elektroniczną: kalwariapraszka@gmail.com
 6. Telefon kontaktowy: (34) 35 90 869 – w przypadku nieobecności operatora prosimy zostawić wiadomość po sygnale.
 7. Informacje o Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce: www.kalwaria-praszka.pl


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński