Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceII Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej

Kalwaria Praszkowska

Organizatorzy:
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce
Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce

Honorowy patronat:
J.E. ks. abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
mgr inż. Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Praszki

I. Cele przeglądu

 1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych.
 2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 3. Uczczenie także w ten sposób VI rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego.

II. Regulamin

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma Formułę konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział:

 • Zespoły wokalno-instrumentalne
 • Chóry dziecięco-młodzieżowe
 • Chóry dorosłe

Zgłoszeniem na Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej jest wypełniona krata zgłoszenia przesłana do dnia 2 kwietnia 2011 r. pocztą, która zawierać będzie następujące informacje:

 • informacja o podmiocie wykonawczym (solista, zespół, chór dorosły itp.)
 • informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów).
 • Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni.

III. Ocena i Nagrody

 1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
  • dobór repertuaru
  • poziom wykonawczy
  • interpretacje pieśni
  • ogólny wyraz artystyczny
 2. Organizatorzy Przeglądu przewidują nagrody i wyróżnienia.
 3. Każdy wykonawca otrzyma dyplom.

IV. Termin przeglądu

13 kwietnia 2011 r. – środa przed Niedzielą Palmową
godz. 17.00 Msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
godz. 17.45 Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej w kościele Świętej Rodziny

V. Miejsce

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
tel. (34) 35 90 869 – w przypadku nieobecności operatora prosimy zostawić wiadomość po sygnale.

Uwagi końcowe

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
 2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
 3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.
 4. Zgłoszenie należy wysłać do 2 kwietnia 2011 r. na adres:
  Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
  Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
  46-320 Praszka

  Z dopiskiem: Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński