Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceIstota duchowości kalwaryjskiej:
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tegoroczny IV Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce rozpoczął się 20 marca br. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Papież Jan Paweł II posłał w 2002 r. cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej z testamentalnymi słowami, by Matka Boża Kalwaryjska królowała także w Praszce. Witając wszystkich zebranych ks. prał. dr Stanisław Gasiński na wstępie wyraził wdzięczność J. E. ks. abp. dr. Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, za objęcie patronatu nad tym przeglądem, wspólnie z p. Jarosławem Tkaczyńskim, burmistrzem Praszki. Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce podkreślił cel tego przeglądu, który zawiera się w śpiewie pieśni kalwaryjskich, wielkopostnych oraz pokutnych, dzięki któremu odkrywa się istotę duchowości kalwaryjskiej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji wykonawców, organizatorów i uczestników przeglądu odprawił w kościele sanktuaryjnym J. E. ks. abp dr Stanisław Nowak, wielki dobroczyńca i przyjaciel Kalwarii w Praszce. W homilii ksiądz arcybiskup podkreślił, że Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej odbywa się na Kalwarii w Praszce w czasie szczególnym, poprzedzającym tydzień męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Pieśni te wzruszają, jakby płakać każą. To nie tylko melodia piękna, artyzm ludzi, którzy przygotowywali się pracowicie do tego przeglądu, ale najważniejsza jest treść tego przedsięwzięcia, płacz nad Jezusem, który za nas cierpiał. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa – mówił ks. arcybiskup – to jakby słońce wszystkich czasów i dziejów, wokół których się wszystko obraca niczym wokół osi, „że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby człowiek nie zginął ale miał życie wieczne”. Dlatego wszystko jest w krzyżu zwycięskim, który prowadzi w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Po uroczystej Eucharystii wszyscy zebrani przeszli do kościoła Świętej Rodziny, gdzie wobec licznie zgromadzonych wiernych odbył się przegląd chórów, orkiestr i zespołów wokalno-instrumentalnych oraz wokalnych. W tym roku przegląd przeprowadził p. Marcin Zawadzki. Po zaprezentowaniu utworów wszyscy wykonawcy wspólnie zjedli kolację, którą przygotowało Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej.

Jury w pięcioosobowym składzie: ks. dr Stanisław Gasiński, kustosz Sanktuarium – przewodniczący jury; Bogusław Łazik, przewodniczący Rady miasta; Mirosław Kowalczuk, zawodowy muzyk; Danuta Czemielewska-Cholak, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce; Jacek Pac, dyrektor MGOKiS w Praszce – przyznało nagrody, dyplomy, statuetki wszystkim biorącym udział w tym przeglądzie. Pierwsze miejsce w kategorii „Zespoły Wokalne i Wokalno-Instrumentalne” zdobył Zespół Młodzieżowy z Publicznego Gimnazjum im Ojca św. Jana Pawła II w Praszce, drugie miejsce zajął Zespół Pieśni Ludowej „Prosna”, na trzecim miejscu uklasyfikował się Zespół Wokalno-Instrumentalny „Jarzębina” z Rędzin k/ Częstochowy. W kategorii „Chóry” pierwsze miejsce zdobył Chór Męski „Cantamus” z Parafii Św. Marcina w Kępnie, drugie miejsce zajął Chór Młodzieżowy z Domu Kultury w Wieluniu, a na trzem miejscu uklasyfikował się Chór „Fabryka Muzyki” z Zespołu Szkół Podadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. W kategorii „Orkiestry” pierwsze miejsce zdobyła Orkiestra Dęta OSP z Dzietrzkowic, drugie miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP w Zajączkach Pierwszych, na trzecim miejscu uklasyfikowała się Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej k/ Wielunia.

Na zakończenie przeglądu nagrody wręczyli J. E. ks. abp dr Stanisław Nowak, p. mgr Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki oraz ks. prał. dr Stanisław Gasiński, miejscowy kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego i proboszcz Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Proboszcz podziękował wszystkim za udział w przeglądzie życząc, by Chrystus Ukrzyżowany, ale i Zmartwychwstały, dał zebranym łaskę kroczenia w życiu Jego śladami. Ksiądz Arcybiskup przed błogosławieństwem na rozesłanie podkreślił, że nie chodzi o to, byśmy byli specjalnie oklaskiwani, nagradzani, ale o to, iż męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest warte najpiękniejszej melodii, pieśni i nawróconego serca. Na miłość Bożą, która wyraziła się w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, może odpowiedzieć tylko człowiek, gdy kocha ze wszystkich sił i z całego serca.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński