Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceOtwarcie Bramy Miłosierdzia na Kalwarii w Praszce

Ks. Tomasz Śleziak

„Radujcie się zawsze w Panu”. Słowa antyfony z III Niedzieli Adwentu, nazywanej dzięki temu niedzielą Gaudete, radości, najlepiej oddają to, co tego dnia, 13 grudnia br., miało miejsce w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Decyzją J. E. Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, wchodzący w skład Kalwarii w Praszce, kościół pw. Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, został wyznaczony na Kościół Jubileuszowy Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Doniosłym aktem otwarcia Drzwi Świętych, Bramy Miłosierdzia w III Niedzielę Adwentu został ten Nadzwyczajny Jubileusz zainaugurowany w tamtejszym Sanktuarium. Uroczystości przewodniczył delegat Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, Ks. Kanonik Dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa ogólnego.

Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium, witając wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, podkreślał w swoim słowie, że Jubileusz wymaga, aby go celebrowano a znaki, które mu towarzyszą, spełniają się w celebracji liturgicznej, „czyli tam, gdzie cały Kościół modli się i intensywnie przeżywa tajemnicę własnego istnienia jako komunii”. Wyrażając wdzięczność wobec Ojca Archidiecezji za łaskę wyznaczenia Kalwarii w Praszce na miejsce szczególnego doświadczania miłosierdzia, ks. Kustosz zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy słowem, grą, śpiewem i milczeniem. Po obrzędach wprowadzenia, wysłuchaniu przypowieści o zagubionej owcy z ewangelii wg. Św. Łukasza, odczytanej przez o. Andrzeja Szczyptę OFM oraz fragmentu Bulli papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia odczytanej przez ks. Tomasza Śleziaka, miejscowego wikariusza, procesja z modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia na ustach wyruszyła do drzwi głównych kościoła Św. Rodziny, specjalnie udekorowanych na tę okoliczność. Na zdobionej i złoconej ramie umieszczony jest napis „Brama Miłosierdzia”, oraz ramy czasowe Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Po obu stronach na specjalnie przygotowanych planszach wypisane są uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała. Po dojściu do drzwi i modlitwie została otwarta Brama Miłosierdzia. Jej otwarciu towarzyszyła intrada na cześć Chrystusa Króla Miłosierdzia odegrana przez Orkiestrę Dętą z Przedmościa. Następnie kapłani i wierni na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej w wielkim modlitewnym skupieniu przeszli przez Drzwi Święte całując je ze czcią. W tym czasie Schola Sanktuaryjna, pod kierunkiem Ks. wikariusza, wykonywała hymn na Rok Miłosierdzia „Misericordes sicut Pater”. W homilii podczas Mszy Świętej, Ks. Kuliberda przybliżył historię i symbolikę Roków Jubileuszowych. Wezwał wszystkich do głębszego rozważania tajemnicy miłosierdzia ale przypominał także o Bożej sprawiedliwości i konieczności podjęcia trudu nawrócenia. Przywołał słowa Chrystusa zanotowane przez Św. Faustynę w jej Dzienniczku: „Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej…”.

Na zakończenie Mszy Św. wszyscy pomodlili się w intencjach Ojca Św. Franciszka z pragnieniem uzyskania łaski odpustu zupełnego. Następnie kapłani wraz z asystą i Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej oddali pokłon Jezusowi Miłosiernemu w Kaplicy Bożego Miłosierdzia.

W roku miłosierdzia Kustosz Sanktuarium, Ks. Prałat Stanisław Gasiński zaprasza jak zawsze serdecznie wszystkich, aby skorzystali z łaski Jubileuszu w Kościele Jubileuszowym na Kalwarii w Praszce. W miejscu szczególnej czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, którą Św. Jan Paweł II określał Matką Miłosierdzia, gdzie można zanurzyć się w rezerwuarze łask Bożych na Kalwaryjskich Dróżkach i poprzez obecność relikwii, niemal dotknąć świętości Św. Jana Pawła II, Św. Faustyny, Św. Brata Alberta czy Św. Ojca Pio, Jezus otworzył Bramę Miłosierdzia swego. Przechodźmy przez nią z wielką ufnością, i uczmy się świadczenia miłosierdzia tak względem duszy jak i ciała wobec naszych bliźnich, abyśmy zgodnie z najgłębszym sensem Jubileuszu stawali się „Miłosierni jak Ojciec”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński