Praszka - Dróżki Pana Jezusa

Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceAkt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej na wzór świętego Jana Pawła II – papieża

„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”.

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.

Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.

Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.

Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.

Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.

Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.

Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.

Biskupom upraszaj światło Ducha świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.

Matko Miłosierdzia, wypraszaj Ojcu Świętemu siły ciała i ducha, aby wypełnił do końca misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały.

Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;

Tobie zawierzamy losy Kościoła;

Tobie polecamy nasz naród;

zawierzamy: naszą diecezję i parafię.

Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze za Św. Janem Pawłem II wyznajemy:

TOTUS TUUS. MARIA! TOTUS TUUS.

Amen.Pieśni Kalwaryjskie (pobierz plik pdf)

1. Kalwaryjska Matko Zawierzenia

Słowa: Ks. Prałat Dr Marian Duda
mel. Matko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy

1. Matko Zawierzenia – Miłosierna Pani
Na Kalwarii w Praszce królujesz nad nami.

Ref.
Kochamy Cię Matko przez Syna nam dana
Zanim się otwarła Serca Jego rana
Bądź błogosławiona, któraś uwierzyła
W spełnienie słów Pana nigdy nie zwątpiłaś

2. Bóg wybrał to miejsce, byśmy z Tobą trwali
W szkole zawierzenia serca kształtowali

Ref. Kochamy Cię Matko…

3. Zawierzyłaś Bogu w zwiastowania chwili
Byśmy z Tobą „Fiat” mówić się uczyli

Ref. Kochamy Cię Matko…

4. Zawierzyłaś Bogu Jego zbawcze mocy
Gdy Syna zrodziłaś Betlejemskiej nocy

Ref. Kochamy Cię Matko…

5. Zawierzyłaś Bogu w domu w Nazarecie
Gdzie pod Twoim okiem wzrastał Jezus – Dziecię

Ref. Kochamy Cię Matko…

6. Zawierzyłaś Bogu Gdy w pielgrzymce wiary
Kroczyłaś za Synem z miłością bez miary

Ref. Kochamy Cię Matko…

7. Próbę zawierzenia pod krzyżem przeżyłaś
Zwyciężył nasz Zbawca i Ty zwyciężyłaś.

Ref. Kochamy Cię Matko…

8. Twoje zawierzenie w niebie nagrodzone
Kiedy Trójca wkłada na skroń Twą koronę

Ref. Kochamy Cię Matko…

9. Człowiek zawierzenia nasz Jan Paweł Święty
Twój Obraz poświęcił Twoją czcią przejęty

Ref. Kochamy Cię Matko…

10. Prosił, by w modlitwie o nim pamiętano
Na Kalwarii w Praszce zawsze wspominano

Ref. Kochamy Cię Matko…


2. Matko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy

Tradycyjna pieśń Kalwaryjska
(Autor nieznany)

1. Matko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy,
Twoje miejsce święte odwiedzić pragniemy.

Królowo Anielska, na wysokim niebie,
Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy Ciebie.

2. My tu jak sieroty spłakane dążymy,
Przed Obrazem Twoim pokornie padniemy.

Królowo Anielska…

3. Do Twego Obrazu wszyscy przybywamy
Nasze smutne serca tutaj otwieramy.

Królowo Anielska…

4. Bo Ty jesteś pełna miłości każdemu,
Nigdy nie odmówisz Ciebie proszącemu.

Królowo Anielska…

5. Ty nas nie odrzucisz od Serca swojego,
Boś Ty jest ucieczką grzesznika każdego.

Królowo Anielska…

6. Boś Ty nam, Maryjo, tutaj zamieszkała,
Abyś swoje łaski na dzieci zlewała.

Królowo Anielska…

7. Tyś nam tu jak gwiazda, Matko, zajaśniała,
Byś wszystkim na pomoc w potrzebie stawała.

Królowo Anielska…

8. Pod Twoja obronę tu się uciekamy,
O Lekarko nasza, zmiłuj się nad nami.

Królowo Anielska…

9. Ulecz nas na duszy, ulecz i na ciele,
Oddal nasze smutki, jakich mamy wiele.

Królowo Anielska…

10. Wstaw się przed Jezusem za nami wszystkimi,
Błogosław nas, Matko, na tej biednej ziemi.

Królowo Anielska…

11. My się tu do Ciebie, Matko zgromadzili,
Przy Twoim pogrzebie wszyscy Ci służyli.

Królowo Anielska…

12. Jeżeli nas kiedy powołasz do Siebie,
Będziemy Ci służyć i po śmierci w niebie.

Królowo Anielska…


3. Nasza Kalwaryjska Pani

Słowa: Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński
mel. Matko przed Twoim obrazem

1. Nasza Kalwaryjska Pani
serce nasze przyjmij w dani.
Bądź nam Matką Zawierzenia,
prosi Cię praszkowska ziemia.

2. My jesteśmy nędzni ludzie,
zestarzali w grzechach brudzie.
Daj nam rękę, powstaniemy,
z Tobą Matko żyć będziemy.

3. Kiedy klęska nas dotyka
robotnika czy rolnika.
Wstaw się do Syna życzliwie,
błogosław plonom na niwie.

4. Łącz w miłości domy, chaty,
miasta wioski i warsztaty.
W każdej sprawie, w każdej doli,ucz nas szukać Bożej woli.

5. Niechaj wiara ojców matek
i niewinność polskich dziatek,
usuń waśnie, rozdwojenia,
wśród zepsucia i zgorszenia.

6. Błogosław ojczystą stronę
Weź nas Matko w swą obronę.
Pomnóż wiarę, ucz miłości,
daj nam zawsze żyć w czystości.

7. Wciąż wierzymy w Boże słowo,
Nasza Matko i Królowo.
Gdy nam dusza z ciał uleci,
Ty nas przyjmiesz jak swe dzieci.

SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
KALWARIA PRASZKOWSKA
Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
tel. 34 35 90 869

Bank Spółdzielczy Praszka
NRB: 19 8269 0007 2000 0000 1948 0001
(koronacja)PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana