Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSympozjum naukowe na Kalwarii w Praszce

25 marca 2015 r.

„Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”

9.00 Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp. Dr. Stanisława Nowaka w intencji Koronacji oraz Sympozjum w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

10.00 Przejazd do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce.

10.15 Powitanie
– Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny, Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce.

10.30 Wprowadzenie w tematykę Sympozjum i prowadzenie sesji
– Ks. Prałat Dr Jerzy Bielecki, Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i zastępca Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

10.45 Duchowość Kalwaryjska Świętego Jana Pawła II
– J. E. Ks. Abp Dr Stanisław Nowak, metropolita senior archidiecezji częstochowskiej, uczeń i przyjaciel św. Jana Pawła II, Ojciec Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce.

11.30 Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej
– O. Dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM, Adiunkt Katedry Mariologii i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, były Rektor i gwardian WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, w latach 1999-2005 Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce.

12.00 Dyskusja panelowa.

12.30 Przerwa kawowa.

13.00 Pastoralne aspekty działalności Sanktuarium
– Ks. Prof. Dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, były Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Profesor zwyczajny oraz wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, prezes Fundacji Międzynarodowego Centrum Teologii Stosowanej.

13.45-14.30 Przerwa obiadowa.

14.30 Królewskość Maryi w świetle Liturgii Koronacyjnej
– Ks. Prałat Dr Teofil Siudy, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym Im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, Prepozyt Kapituły Katedralnej w Częstochowie, Przewodniczący Komitetu do spraw koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

15.15 Sanktuarium – Miejsce święte. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
– Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższego Instytutu Teologicznego Im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

16.00 Dyskusja panelowa i zakończenie Sympozjum.Organizatorzy:

  • Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce
  • Polskie Towarzystwo Teologiczne – oddział w Częstochowie
  • Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie
  • Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana