Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceAkty Zawierzenia

AKT ZAWIERZENIA PARAFII I KALWARII W PRASZCE
KALWARYJSKIEJ MATCE ZAWIERZENIA
I OFIAROWANIE „ZŁOTEJ LILII”
PRZEZ KUSTOSZA KS. PRAŁATA DR. STANISŁAWA GASIŃSKIEGO CSSH
W TRZECIĄ ROCZNICĘ JEJ KORONACJI PAPIESKIMI KORONAMI
Kalwaria w Praszce, 12 września 2018 r.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński