Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDotychczasowy metropolita częstochowski, abp Stanisław Nowak,

swą posługę pełnił przez 27 lat, na przełomie XX i XXI wieku, II i III tysiąclecia. Święcenia biskupie przyjął 25 listopada 1984 r. w bazylice katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, a w dniu następnym objął kanonicznie diecezję częstochowską. 25 marca 1992 r. diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji, a bp Stanisław Nowak został pierwszym arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

W czasie jego pasterskiej posługi miały miejsce tak doniosłe wydarzenia jak pielgrzymki papieży bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI do Częstochowy oraz VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie. Inne ważne wydarzenia to: zakończenie II Synodu Częstochowskiego (23.11.1986), poświęcenie budynku Wyższego Seminarium Duchownego i przeniesienie jego siedziby z Krakowa do Częstochowy (15.08.1991), rozwój ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i powstanie katolickiej rozgłośni radiowej „Fiat”, dokończenie przez wzniesienie dwóch wież budowy bazyliki archikatedralnej (23.11.1997), peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego (30.11.2002 – 30.11.2003) i peregrynacja Krzyża po parafiach i domach zakonnych archidiecezji częstochowskiej wraz z misjami ewangelizacyjnymi (27.11.2010 – 09.12.2011).

Przeszło 27-letnia posługa abp. Nowaka zaowocowała rozbudową sieci parafialnej w diecezji (133 nowych parafii) i pracą nad duchowością kapłańską. Biskup szczególnie troszczył się o formację młodzieży i laikatu, dając wielokrotnie wyrazy poparcia dla ruchów kościelnych, w tym młodzieżowych. Rozszerzał kult Eucharystii, ustanawiając kościoły wieczystej adoracji i przez wprowadzenie Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu (Doby Eucharystyczne). Pielęgnował także kult pasyjny przez erygowanie i rozwinięcie kalwarii: w Praszce, Wąsoszu, Bęczkowicach - Pociesznej Górce, w sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce koło Częstochowy oraz w Zawierciu-Blanowicach. Szerzył kult maryjny przez przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości koronacyjnych koronami papieskimi obrazów Matki Bożej w Myszkowie-Mrzygłodzie, Pajęcznie i Bęczkowicach oraz koronacji wizerunków NMP w Mstowie, Dankowie, Kłobucku, Rudzie i Rozprzy.

Arcybiskup Nowak swą troską objął biednych, bezrobotnych i doświadczonych życiowo, co wyraziło się przez powołanie diecezjalnej Caritas, przytuliska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, dla bezdomnych matek z dziećmi, czy też otwarcie Okna Życia. Za jego posługiwania w archidiecezji częstochowskiej rozpoczęto dekanalne pielgrzymki chorych, które odbywają się co roku we wrześniu i październiku.

Metropolita częstochowski służył nie tylko swoim wiernym i pielgrzymom przybywającym na Jasną Górę, ale również działał na rzecz Kościoła powszechnego, biorąc udział w dwóch Zgromadzeniach Synodu Biskupów. Należał również w latach 1994-2001 do Sekretariatu Synodu. Jest członkiem honorowym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej i wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Niepokalanej w Rzymie. Natomiast na forum Episkopatu Polski był przez szereg lat przewodniczącym Komisji Maryjnej, przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członkiem Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, ds. Powołań, ds. Seminariów Duchownych i ds. Duchowieństwa oraz Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Sanktuariów, delegatem KEP ds. Egzorcystów. Jego posługa naznaczona była osobistym charyzmatem, duchowością, pobożnością, a tym samym programem działania, który doskonale wpisuje się w jego biskupie zawołanie „Iuxta crucem tecum stare” – Chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Z dniem 29 grudnia 2011 r. przeszedł na emeryturę.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński