Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceŻarki: jubileusz 25-lecia Domu Samotnej Matki i Dziecka

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Zobacz pełną galerię zdjęć

„Dzieci są darem i zadaniem od Boga”. – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 11 stycznia przewodniczył Mszy św. w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach, z racji jubileuszu 25-lecie istnienia i działalności.

Mszę św. z Metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. ks. prał. Stanisław Gasiński  kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce i budowniczy Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach, ks. Marek Bator dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, o. Andrzej Konopka – dominikanin z Gidel, o. Jerzy Kielech – paulin z Leśniowa, ks. Dariusz Nowak proboszcz parafii pw. św. Floriana w Częstochowie. Obecni byli kapłani z dekanatu żareckiego na czele z dziekanem dekanatu ks. Mirosławem  Siółko i ks. Janem Wajsem proboszczem parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Miasto.

„Istnienie tego domu jest odpowiedzią na jeden ze znaków dzisiejszych czasów, jakim jest pogłębiający się kryzys rodziny”.- mówił na początku Mszy św. s. Karolina nazaretanka, kierownik Domu Samotnej Matki i Dziecka.

Natomiast ks. Marek Bator dyrektor Caritas  Archidiecezji Częstochowskiej podkreślił, że „jest to dom życia”. – Troszczyć się o życie to znaczy znaleźć miejsce, gdzie to życie mogło się rozwijać, przyjść na świat.- mówił ks. Bator.

W homilii abp Depo podkreślił, że „ludzie będący na zewnątrz Kościoła nie rozumieją, że Kościół to nie jest teoria, ani tylko instytucja oparta o takie czy inne struktury. Kościół to jest życie, to jest Dom”. – Jesteśmy w domu, który żyje dzięki Opatrzności Bożej i pomocy ludzi, którzy pochylają się nad życiem.- podkreślił abp Depo i dodał: „ Jesteście świadkami służby Bożej poprzez służbę ludziom”.

„Trzeba nam ciągle na nowo dotykać sprawy Jezusa z Nazaretu. To On utożsamił się z każdym człowiekiem, który na ten świat przychodzi. On jest Światłością, która oświeca każdego przychodzącego na świat człowieka”. – kontynuował abp Depo i dodał, że „Jezus jest tym, który będzie nas sądził z miłości. Bo byłem głodny, spragniony chory, byłem potrzebujący jakiejkolwiek pomocy i coście uczynili, albo czego nie uczynili”.

„Jak odpowiadamy na Jego obecność wśród nas w kontekście dziecka poczętego, i dziecka, któremu pozwalamy żyć, i dziecka, któremu dajemy dom i sposób wychowania?” – pytał Metropolita częstochowski. – Każdy z nas jest wolny, może odpowiedzieć Bogu tak, ale i może zablokować Bogu drogę do siebie. – odpowiedział abp Depo.

Arcybiskup podkreślił, że „musimy odpowiedzieć za kształt naszej miłości i kształt naszej wiary”. – Prośmy Boga,  abyśmy umieli odpowiadać tak wobec życia w każdej sytuacji różnych wyzwań, które przychodzą ze świata.- kontynuował Arcybiskup

Nawiązując do święta Chrztu Pańskiego abp Depo przypomniał za papieżem Benedyktem XVI, że „chrzest jest potwierdzeniem Bożego tak nad każdym człowiekiem”. -  To Bóg pochyla się nad nami. Bóg potrzebuje człowieka, aby pomóc nie zginąć innym. – mówił abp Depo.

Po homilii abp Depo ochrzcił dziecko jednej z matek mieszkających w Domu Samotnej Matki i Dziecka.

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach powstawał w latach 1985-88. Budował go w imieniu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej ówczesny wikariusz w Żarkach ks. Stanisław Gasiński.

Dom ten służy matkom, które znalazły się w trudnej sytuacji osobistej życiowej i materialnej. Obecnie przybywa 9 mam, 2 oczekują narodzenia dziecka. Przez 25 lat posługi  pomoc otrzymało 266 kobiet, ocalone zostało 260 dzieci. Rocznie Dom przyjmuje od 5 do 15 matek.

Prowadzony jest przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Celem Domu jest niesienie pomocy kobietom, które spodziewają się narodzin dziecka, a ich sytuacja osobista, rodzinna czy materialna jest trudna. Pomoc ta polega na: zapewnieniu całodobowego mieszkania i wyżywienia przez wszystkie dni roku, pomocy w organizowaniu opieki medycznej dla matek i dzieci, pomocy w znalezieniu możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej, umożliwieniu uzyskania pomocy prawnej, stwarzaniu możliwości nauki,  prowadzenia gospodarstwa domowego, prowadzeniu warsztatów dla matek z zakresu: czynności pielęgnacyjnych, opieki nad dzieckiem, zajęć uczących wychowania dzieci „Elementy Szkoły dla Rodziców”, zajęć przygotowujących do porodu „Elementy Szkoły Rodzenia”, zapewnieniu opieki duszpasterskiej: comiesięcznych katechez dla matek, możliwości regularnego korzystania z sakramentu pojednania, możliwości udzielenia sakramentu chrztu świętego dzieciom, możliwości przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez matki.

Współpraca: Anna Wyszyńska/NiedzielaPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński