Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKOMUNIKAT W SPRAWIE KOLĘDY 2021 ROKU

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia posługa duszpasterska w parafiach wiąże się z odwiedzaniem domów i mieszkań wiernych z błogosławieństwem, wspólną modlitwą oraz rozmowami duszpasterskimi.

W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz ograniczenia sanitarne w życiu społecznym naszą posługę chcemy spełniać w poczuciu odpowiedzialności za innych i za siebie oraz z troską i roztropnością duszpasterską. Zgodnie z komunikatem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie najbliższej duszpasterskiej wizyty kolędowej z dnia 02 grudnia 2020 roku w planowaniu i przeprowadzeniu wizyty duszpasterskiej w tym roku kierować się będziemy następującymi zasadami:

1. Wizytę duszpasterską będziemy składać w domach i mieszkaniach wiernych według tradycyjnego planu na wyraźne i wcześniejsze zaproszenie ich samych. Gotowość taką nasi wierni zasadniczo mogą złożyć pomocnikom ewangelizacyjnym, przy dostarczaniu im opłatków na stół wigilijny i tradycyjnie również materiałów duszpasterskich (gazetki i kalendarza) na rok 2021 rok.

Ufamy, że dzięki zrozumieniu i przychylności wiernych materiały te będą się jeszcze ukazywały w przyszłości.

2. Wiernych, którzy nie zdecydują się na zaproszenie kapłana z Bożym błogosławieństwem podczas kolędy z powodu pandemii do swojego domu, mieszkania, zapraszamy w dniu wyznaczonym na kolędę dla danego rejonu do naszego kościoła na Mszę św. Sprawowaną o godz. 17.00 po której nastąpi udzielenie błogosławieństwa kolędowego.

3. Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o zachowanie wszelkich wskazań służb sanitarnych. Do tych najważniejszych należy:

a) Maseczka na twarzy zakrywająca nos i usta.

b) Jednorazowe rękawiczki zdezynfekowane płynem odkażającym.

c) Utrzymanie dystansu 1,5 m. od osoby.

d) W wizycie duszpasterskiej nie powinny brać udziału osoby z gorączką, kaszlem, osłabieniem z przyczyn chorobowych.

4. Troska o wspólnotę parafialną i dzieła prowadzone przez Kościół może być wyrażona przez ofiary indywidualne, składane w kopertach kapłanowi w domu podczas kolędowania lub na tacę w kościele, czy też na konto parafialne:

KBS O/PRASZKA 35 8591 0007 0390 0930 1948 0001.

Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus nam w tej wizycie duszpasterskiej pomimo pandemii hojnie błogosławi, a Święta Boża Rodzicielka wraz ze św. Józefem wspierają nas swoją opieką.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński