Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNasz modlitewnik praszkowski „Oto Matka Twoja”

Ks. Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium

W grudniu 2003 roku ukazał się nasz „Modlitewnik Praszkowski” pt. „Oto Matka Twoja”. Jest to pierwszy tego typu unikalny modlitewnik i zarazem śpiewnik w naszej częstochowskiej Archidiecezji, wydany przez Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce mający około 600 stron.
Jak każdą inicjatywę duszpasterską w Praszce, tak i wydanie tego modlitewnika konsultowałem z władzami Kościelnymi naszej archidiecezji. J. E. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski bardzo przychylnie odniósł się do tej inicjatywy, a Jego uwagi i wskazówki były niezwykle cenne w tworzeniu tego dzieła. Modlitewnik praszkowski został opatrzony Imprimatur (zezwoleniem na drukowanie) przez Ks. Bp Dr Jana Wątrobę na podstawie opinii cenzora ks. Dr-a Teofila Siudy, Prezesa Polskiego Towarzystwa Mariologicznego z siedzibą w Częstochowie. Trzeba też podkreślić duchowe wsparcie dla tej inicjatywy duszpasterskiej Ks. Infuata Dr-a Mariana Mikołajczyka, Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.
Zaangażowanie tak szacownych osób powstanie tego modlitewnika świadczy o szczególnej potrzebie tej inicjatywy duszpasterskiej, która ma się przyczynić do pogłębienia naszej wiary, wzrostu naszej pobożności, a przez to ma wyjednać nam u Boga wieczne zbawienie.

Modlitewnik jest do kupienia w kiosku „Nazaret”
czynnym w niedziele przy Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej w PraszcePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński