Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceSłowo wprowadzenia do Modlitewnika Praszkowskiego
„Oto Matka Twoja”
J. E. Ks. Arcybiskupa dr-a Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego

„Z góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon,
pójdźcie tu pątnicy wszystkich wzywa on”.

Pieśń ta rozlega się od wieków na wzgórzach Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej, będzie też śpiewana w Praszce. Pamiętny to był dzień 19 sierpnia 2002 roku. Z okazji 400-lecia istnienia Kalwarii Zebrzydowskiej przybył na jej święte wzgórza i doliny Jan Paweł II, papież z rodu Polaków, człowiek, który sam o tym powiedział, z tych wzgórz poniekąd został wezwany na Wzgórze Watykańskie. Wtedy to, w czasie poświęcenia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej ofiarowanego przez Księdza Proboszcza i wiernych z parafii Świętej Rodziny w Praszce, następca św. Piotra powiedział: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. I stało się. W Praszce na Górze Złotoria powstało sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, a wierna kopia cudownego obrazu z Kalwarii Zebrzydowskiej doznaje wielkiej czci w kościele konsekrowanym pod tym tytułem 14 września2002 roku.
I tak do Praszki przyszła Kalwaria Zebrzydowska, /a pięknym obrazem Matki Bożej Miłującej z Dzieciątkiem, przyszło równie//. Kalwarii drzewo Krzyża Świętego i wraz z nimi teraz cząstka niepowtarzalnego klimatu kalwaryjskiego, stworzonego przez proste, pełne uroku, gorące w swej treści pieśni pasyjne i maryjne. Rzeczywiście, bez klimatu, jaki stwarzają te kalwaryjskie pieśni, nie byłoby pełnego przeniesienia na Górę Złotoria świętej Kalwarii Zebrzydowskiej, niezwykłego miejsca, gdzie tak doskonale ukazuje się nasze zbawienie i tajemnica połączenia Matki z Synem, męki i chwały Jezusa ze współcierpieniem i współchwałą Maryi, a także skrzyżowanie dróg Jezusa i Maryi z naszymi ludzkimi drogami.
Dzięki należą się Kustoszowi Góry Złotoria w Praszce, Ks. Kanonikowi Stanisławowi Gasińskiemu za to, że skomponował modlitewnik i śpiewnik dla Kalwarii Praszkowskiej. Są w nim wybrane pieśni pasyjne i maryjne, śpiewane w Kalwarii Zebrzydowskiej, trochę zmodernizowane i skrócone. Są też pieśni ku czci Matki Bożej Fatimskiej, bo od wielu już lat na Górze Złotoria od maja do października głoszone jest orędzie fatimskie, przy dużym udziale wiernych. Śpiewnik zawiera również pieśni do Pana Jezusa Miłosiernego, którego kaplica znajduje się w głównym kościele. Fraszka z nowo wybudowanym kościołem ku czci Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, jest także miejscem duszpasterstwa rodzin archidiecezji częstochowskiej i stąd w śpiewniku znalazło się miejsce dla pieśni i modlitw ku czci Świętej Rodziny. Autor Śpiewnika Praszkowskiego nie zapomniał również o pierwszych męczennikach ziemi częstochowskiej: Bł. Ludwiku Rochu Gietyngierze, Bł. Maksymilianie Binkiewiczu i Bł. Marii Kanucie Chrobot, nazaretance – którzy bardzo są związani z ziemią Wieluńską.
Mamy zatem w efekcie bardzo oryginalny śpiewnik i modlitewnik, przy pomocy którego można wymodlić duszę na Górze Złotoria w Praszce.
Dziękując Autorowi śpiewnika z serca życzę Wszystkim, którzy będą przybywać na Górę Złotorię, by tu doznawali wielkich łask od Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, a śpiewając pieśni kalwaryjskie, wstępowali szybko i ochoczo na świętą górę zmartwychwstania w chwale.

Bp Stanisław Nowak – Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 8 sierpnia 2003 roku

Modlitewnik jest do kupienia w kiosku „Nazaret”
czynnym w niedziele przy Sanktuarium NMP Kalwaryjskiej w PraszcePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński