Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 15
14 kwietnia 2002 r.

Poświęcenie Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Praszce

Jezu, ufamy Tobie

Ks. Zdzisław Wójcik

1 kwietnia br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym na Makowym Wzgórzu w Praszce została poświęcona przez metropolitę częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka Kaplica Miłosierdzia Bożego. W nastawie ołtarzowej, w miejscu centralnym usytuowany jest obraz Miłosierdzia Bożego, według wizji św. Siostry Faustyny. Po lewej stronie wizerunku Jezusa Miłosiernego umieszczony jest obraz św. Faustyny z jej relikwiami w specjalnej niszy. Natomiast po prawej stronie nastawy ołtarzowej znajduje się obraz św. Alberta Chmielowskiego.
W czasie Mszy św. Pasterz naszej diecezji mówił o szczególnej godności powołanych do chrześcijaństwa. Dzisiejsze bowiem czasy wymagają ludzi gorliwych w działaniu, klarownych w zachowaniu i mocnych w wierze. Taka postawa jest dla nas zadaniem i jest możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu. To zaufanie widać wyraźnie w parafii na Makowym Wzgórzu, a nowy kościół, który powstał w bardzo krótkim czasie jest tego najlepszym przykładem. Zaś ks. kanonik Stanisław Gasiński – proboszcz parafii z wielką troską i oddaniem czuwa nad powierzoną mu wspólnotą. Już w maju poświęcona zostanie kaplica św. Stanisława Kostki. Natomiast 15 września br. mały kościół na Makowym Wzgórzu zostanie poświęcony Matce Bożej Kalwaryjskiej-Bolesnej. W tym właśnie miejscu będą czczeni męczennicy drugiej wojny światowej, którzy przeżyli na ziemi kalwaryjską drogę życia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński