Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 1
3 stycznia 2016 r.

Praszka – Kalwaria

Brama Miłosierdzia u Świętej Rodziny

Ks. Tomasz Śleziak

W Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce 13 grudnia ub. r. została otwarta Brama Miłosierdzia przez delegata abp. Wacława Depo ks. kan. Andrzeja Kuliberdę, wikariusza biskupiego ds. duszpasterskich. – Jubileusz wymaga, aby go celebrowano, a znaki, które mu towarzyszą, spełniają się w celebracji liturgicznej, czyli tam, gdzie cały Kościół modli się i intensywnie przeżywa tajemnicę własnego istnienia jako komunii – powiedział na początku uroczystości ks. prał. Stanisław Gasiński, proboszcz i kustosz sanktuarium w Praszce. Wyraził też wdzięczność wobec abp. Depo za łaskę wyznaczenia Kalwarii w Praszce na miejsce szczególnego doświadczania miłosierdzia Bożego.

Brama Miłosierdzia znajduje się w drzwiach głównych świątyni pw. Świętej Rodziny. Na zdobionej i złoconej ramie umieszczony jest napis „Brama Miłosierdzia” oraz ramy czasowe Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Po obu stronach zaś, na specjalnie przygotowanych planszach, wypisane są uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała. Otwarciu bramy towarzyszyła intrada na cześć Chrystusa Króla Miłosierdzia odegrana przez orkiestrę dętą z Przedmościa. Następnie kapłani i wierni – na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej – w wielkim modlitewnym skupieniu przeszli przez Drzwi Święte, całując je ze czcią.

Podczas Mszy św. ks. Kuliberda przybliżył historię i symbolikę lat jubileuszowych. Wezwał wszystkich do głębszego rozważania tajemnicy miłosierdzia. Przypominał także o Bożej sprawiedliwości i konieczności podjęcia trudu nawrócenia. Przywołał słowa Chrystusa zanotowane przez św. Siostrę Faustynę w jej „Dzienniczku”: „Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej”. Na zakończenie Eucharystii wszyscy pomodlili się w intencjach Ojca Świętego Franciszka z pragnieniem uzyskania łaski odpustu zupełnego.

W Roku Świętym Miłosierdzia ks. Gasiński zaprasza wszystkich, aby nawiedzili kościół jubileuszowy na Kalwarii w Praszce. Więcej na: www.niedziela.pl.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński