Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 37
13 września 2020 r., str. III

Mała kaplica, wielki patron

Tadeusz Bysina

W kaplicy św. Jana Chrzciciela biskup senior Antoni Długosz poświęcił nowe tabernakulum i wniósł do niego Najświętszy Sakrament.

Była to druga część uroczystości 100. rocznicy powstania kaplicy w Szyszkowie na terenie parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Pierwszej 21 czerwca przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak.

– Patronat Jana Chrzciciela nad tą kaplicą zobowiązuje was, byście z odwagą i sercem umieli upominać człowieka, który błądzi, ale przede wszystkim, byście byli świadkami Bożych przykazań – podkreślił w homilii bp Długosz. – Kiedy przyjmujemy Komunię św., Bóg staje się własnością każdego z nas. Niech ciągła obecność Jezusa Eucharystycznego w nowym tabernakulum wam o tym przypomina – dodał.

Ksiądz dr Stanisław Gasiński, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Praszce i przewodniczący komitetu uczczenia 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela, dziękował jego członkom na czele ze skarbnikiem Bogusławem Kikiem i Kazimierzem Pychyńskim, fundatorem tabernakulum, oraz wszystkim, którzy modlitwą i ofiarami wspierali działania na rzecz kaplicy.

Kaplica św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie powstała w 1920 r. z inicjatywy szyszkowian, na czele z ks. Franciszkiem Haładynem. Od 1988 r. odprawiane są tu regularnie Msze św. w niedziele i świętaPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński