Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 34
21 czerwca 2005 r.

Na kalwaryjskich dróżkach

Mikołaj Browarski

Pielgrzymi archidiecezji częstochowskiej przed Bazyliką Kalwaryjską
Fot. Archiwum Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce

5 sierpnia br. około 1000 wiernych archidiecezji częstochowskiej pielgrzymowało do pasyjno-maryjnego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Już od wczesnych godzin rannych wierni przybywali na to miejsce, które szczególnie miłował kard. Karol Wojtyła i gdzie wielokrotnie sie modlił. Pątników Kościoła częstochowskiego, wśród których obecny był abp Stanisław Nowak i bp Jan Wątroba, powitał kustosz sanktuarium – o. dr Damian Muskus. W programie pielgrzymki znalazły się m. in.: modlitwa w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego, modlitwa na dróżkach Pana Jezusa.
Na początku tego modlitewnego spotkania ks. kan. Stanisław Gasiński – organizator pielgrzymki i kustosz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce przypomniał, że do Kalwarii Zebrzydowskiej z wiernymi z kolegiaty pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła pielgrzymował śp. ks. prał. Piotr Miklasiński. Obecnie tradycję tę podtrzymuje ks. kan. Zenon Gajda. Z Zawiercia przybyli także parafianie wspólnoty pw. św. Alberta Chmielowskiego, wraz ze swoim proboszczem – ks. kan. Janem Niziołkiem.
W pielgrzymce udział wzięli również wierni częstochowskich parafii, najliczniej ze wspólnoty archikatedralnej (z siostrami Karolankami i p. Czesławem Góralczykiem), nad którymi opiekę duszpasterską sprawował ks. Mariusz Gieszczyk.
Wiernych z dekanatów wieluńskich w ducha kalwaryjskich tajemnic zbawienia wprowadziła modlitwa przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej na praszkowskim Makowym Wzgórzu, skąd rozpoczęli pielgrzymowanie. W tym miejscu pątnicy przypomnieli sobie uroczyste wydarzenia ważne dla Makowego Wzgórza: erygowanie przez abp. Stanisława Nowaka Kalwarii Praszkowskiej (w 2004 r. jako 400-lecie istnienia pierwszej polskiej Jerozolimy – Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz poświęcenie przez Jana Pawła II kopii kalwaryjskiego cudownego wizerunku Matki Bożej dla sanktuarium w Praszce (19 sierpnia 2002 r.). Pamiętając słowa Sługi Bożego Papieża Polaka: „Matka Boża Kalwaryjska wychowywała moje serce od najmłodszych lat” i „Módlcie się tu za mnie za życia i po mojej śmierci” – pątnicy wyruszyli na pielgrzymi szlak. Znaleźli się wśród nich wierni z parafii: św. Rocha w Naramicach (z ks. kan. Stanisławem Antczakiem), bł. Michała Kozala w Działoszynie (z ks. prob. Czesławem Janczykiem), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu (z ks. Michałem Pabiańczykiem), św. Stanisława BM w Wieluniu, Krzepice, Dzietrzniki, Mokrsko, Ożarów, Chotów, Pątnów, Komorniki, Rudniki, Kurów, Przedmość, Kadłub, Jaworzno, Skomlin oraz wspólnot z Praszki (m. in.: członkowie Bractwa Męki Pańskiej).
W homilii skierowanej do pielgrzymów abp Stanisław Nowak mówił m.in., że obecny rok pozostaje w pamięci wiernych archidiecezji częstochowskiej jako czas przejścia Ojca Świętego Jana Pawła II z tego świata do wieczności oraz realizacji jego duchowego testamentu. Dostojny Kaznodzieja życzył, aby Pani Kalwaryjska, której całkowicie zawierzył się Jan Paweł II, wychowywała serca i kształtowała umysły pielgrzymów tak, aby pod Jej opieką mogli nieustannie i owocnie czerpać z Bożych darów. W miejscu umiłowanym przez Papieża Polaka przypomniał także, że Eucharystia jest wyjątkowym darem – nad którym zatrzymać się powinien każdy człowiek. Tego bowiem pragnął Jan Paweł II ogłaszając Rok Eucharystii.
Po zakończeniu Mszy św. pielgrzymi udali się na pokutne Dróżki Pana Jezusa. Spędzone tam 8 godzin było czasem głębokiej modlitwy i refleksji. Na modlitewnym szlaku pątnicy modlili się słuchając rozważań prowadzonych przez Metropolitę Częstochowskiego, medytacji bp. Jana Wątroby i prezbiterów. To przyglądanie się życiu Zbawiciela i Jego Matki stanowiło ożywienie pragnienia kroczenia drogą, która nazywa się «wola Boga».
Jedna z uczestniczek pielgrzymki wyznała: „nawet padający deszcz, kroczenie w błocie nie przeszkadza kiedy człowiek wie dokąd idzie i jaki przyświeca mu cel. Nie słyszałam, żeby ktoś narzekał. Wręcz przeciwnie, towarzyszył nam radosny, spokojny nastrój modlitewny, który zawdzięczamy szczególnie naszemu Księdzu Arcybiskupowi. Rozważania przy poszczególnych stacjach Męki Pańskiej zmuszały do zastanawiania się nad życiem, codziennością, słabościami natury ludzkiej i niepokojami. Szczególnie zapadły nam w serca myśli z kościoła Ukrzyżowania Pana Jezusa o tym, by „nigdy nie szukać swoistego rodzaju pigułki eutanazyjnej, lecz w cierpieniu dojrzewać do śmierci, łącząc się ze śmiercią Chrystusa”.
Urzekające swoją prostotą i zarazem głębią pieśni kalwaryjskie śpiewane przez pątników, pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Gasińskiego, świadczyły o wielkiej pobożności ludzi, którzy tam pielgrzymowali.
Na zakończenie pielgrzymki ks. kan. Zenon Gajda podziękował Księżom Biskupom za przewodniczenie tej szczególnej modlitwie kalwaryjskiej. Ksiądz Arcybiskup z kolei wyraził radość i wdzięczność, że pielgrzymowanie wiernych z Zawiercia do Kalwarii Zebrzydowskiej przerodziło się w pielgrzymkę archidiecezjalną. Następnie udzielił pasterskiego błogosławieństwa na szczęśliwe pielgrzymowanie przez życie i ponowne spotkanie wiernych naszego Kościoła częstochowskiego w sierpniu przyszłego roku w Kalwarii.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński