Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 27
17 lipca 2011 r.

Poświęcenie i erygowanie Dróżek Maryjnych i św. Józefa na Kalwarii w Praszce

Marian Banasik

Maryjny miesiąc maj w tym roku wpisał się jako czas poświęcenia i erygowania Dróżek Matki Bożej i św. Józefa na Kalwarii w Praszce. Po południowej Eucharystii sprawowanej w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej 22 maja br., której przewodniczył o. Jakub Kubica OFM związany od wielu lat swoją posługą duszpasterską z ziemią wieluńską, a wcześniej z prowadzeniem franciszkańskiego sanktuarium kalwaryjskiego. Abp dr Stanisław Nowak przybył na Kalwarię w Praszce prosto z kolegiaty w Tumie k. Łęczycy z uroczystości 850-lecia konsekracji owej świątyni, którego powitał ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii Praszkowskiej, prosząc o uświęcenie i erygowanie Dróżek Maryjnych i św. Józefa na miejscowej Kalwarii. Przez Dróżki Maryjne i św. Józefa Kalwaria Praszkowska ubogaciła się o kolejny szlak modlitewnego pielgrzymowania. Ks. kustosz powitał następnie miejscowe duchowieństwo na czele z ks. kan. Mieczysławem Papiernikiem, dziekanem, i ks. Piotrem Bednarzem, o. Jakubem Kubicą OFM, ks. prob. Józefem Ogorzałym, Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, orkiestrą dętą ze Słupsko i Dzietrzkowic, pielgrzymów i miejscowych parafian. Poświęcenie i erygowanie Dróżek Maryjnych i św. Józefa z nadaniem odpustu rozpoczęło się od pierwszej stacji w kościele kalwaryjskim. Ksiądz arcybiskup przy rozpoczęciu owej pokutnej liturgii podkreślił, że błogosławiony Jan Paweł II życzył sobie „aby Matka Boża Kalwaryjska królowała także w Praszce”, niech i ma swoje Dróżki na Kalwarii w Praszce. Na tej bowiem ziemi rozpoczęła się II wojna światowa, a więc jest to ziemia, która domaga się pokuty kalwaryjskiej. Aktualnie na Kalwarii w Praszce znajdują się 33 stacje Pasyjne, 20 stacji Paschalnych, 30 stacji Maryjnych i św. Józefa oraz Droga Krzyżowa także w plenerze. Szczególnym miejscem przy poświęceniu Dróżek Maryjnych i św. Józefa są usytuowane trzy stacje na tzw. Murze świątyni jerozolimskiej, który został usytuowany na placu przed kościołem Świętej Rodziny o znaczącym gabarycie. Uroczystość ta zakończyła się w kaplicy fatimskiej kościoła parafialnego Świętej Rodziny stacją – Maryja Matką Kościoła. Ks. dr Stanisław Gasiński dziękując Arcybiskupowi, wyraził radość w imieniu zebranych za czas wspólnej modlitwy wypełnionej obfitością Słowa Bożego. Ks. prałat podziękował Bogu za swoich przyjaciół w kraju i za granicą, dzięki którym mógł ofiarować Maryi i św. Józefowi owe Dróżki na Kalwari w Praszce. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że Jan Paweł II poświęcając wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej i posyłając go do Praszki, ustanowił w ten sposób Sanktuarium Maryjne i Pasyjne. Następnie pasterz Kościoła częstochowskiego odmówił z wiernymi akt Zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej, który wypowiedział Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas sprawowanej Mszy św. na polskiej ziemi.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński