Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 15
14 kwietnia 2013 r.

Niedziela Palmowa w Praszce

Jakub Fossa

W Niedzielę Palmową 24 marca 2013 obchodzono także w tym roku na kalwarii w Praszce uroczysty wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy z udziałem abp. seniora Stanisława Nowaka. Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, ks. prał. Stanisław Gasiński, przy powitaniu dostojnego pielgrzyma i wiernych z palmami w rękach poprosił na stoku Ogrodu Oliwnego Księdza Arcybiskupa o przewodniczenie całej uroczystości i poświęcenie nowych kaplic tej części Kalwarii.

W uroczystości wzięło udział Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, zespół ludowy „Prosna” z Praszki, Orkiestra Dęta OSP z Zajączek I, wykonawcy Misterium Męki Pańskiej, liturgiczna służba ołtarza i bardzo licznie zebrani wierni. Wszystko rozpoczęło się na Górze Oliwnej od poświęcenia górnej kaplicy – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu i dolnej – Czuwanie Apostołów, a także podwójnej kaplicy – Pojmanie Pana Jezusa. Wcześniej zaś poświęcono palmy podczas liturgii Niedzieli Palmowej.

Następnie odbył się spektakl-misterium. W okolice kaplic Ogrodu Oliwnego przybył Chrystus z uczniami, spotykając się tam z mieszkańcami Jerozolimy. Tam też posłał swoich uczniów po osiołka, na którym przez bramę Ośmiu Błogosławieństw wjechał do Jerozolimy, by przed murem świątyni jerozolimskiej spotkać się z handlarzami przy ich stolikach z olejkami, gołębiami i zwierzętami ofiarnymi, oraz z faryzeuszami i kapłanami. Tam też przeprowadził dialog z niewiastą, którą Żydzi przedstawili Mu jako tę, którą przyłapano na cudzołóstwie.

Po przedstawieniu kolejnej sceny biblijnej orszak procesyjny na czele z Arcybiskupem Seniorem udał się do kościoła pw. Świętej Rodziny na uroczystą sumę w intencjach abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, pielgrzymów, miejscowych parafian i dobroczyńców kalwarii w Praszce. Przed zakończeniem Eucharystii przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej złożyli abp. Stanisławowi podziękowanie za ufundowanie dla kalwarii w Praszce podwójnej kaplicy – Ogrójca i Czuwania Apostołów, przez który to znak nastąpiło dopełnienie wyjątkowej, sakralnej przestrzeni na kalwarii w Praszce. Podziękowanie złożono również ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu za zbudowanie kaplicy Pojmania Pana Jezusa przy wydatnej pomocy jego przyjaciół z Austrii.

Kolejne kaplice na kalwarii w Praszce stają się miejscem inspiracji do religijnej zadumy i zada-nia sobie pytań: Czy jestem wierny Bogu do końca? Czy Mu ufam zawsze i wszędzie, nie zważając na intelektualne mody czy propagandowe manipulacje? Przed błogosławieństwem na rozesłanie Arcybiskup Senior podkreślił, że w dzisiejszych czasach potrzebne są takie znaki wiary, które dobitnie przybliżają mękę Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Życzył wszystkim, by byli nadzieją dla świata, niosąc optymizm wiary.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński