Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 16
20 kwietnia 2014 r.

Praszka ma nową kaplicę

Ks. Antoni Tatara

Od pięciu już lat na Kalwarii w Praszce ma miejsce Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem jest gospodarz i kustosz miejsca – ks. prał. Stanisław Gasiński. Tegoroczna edycja Przeglądu odbyła się 5 kwietnia, a uświetnił ją swoją obecnością m.in. abp senior Stanisław Nowak, niestrudzony głosiciel i świadek Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego. To wielkie wydarzenie religijno-kulturalne objął swoim patronatem abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Przegląd rozpoczął się o godz. 14, kiedy to z kościoła sanktuaryjnego pw. Matki Bożej Kalwaryjskiej wyruszyła procesja przez teren Kalwarii do kaplicy „Pan Jezus u Heroda”, która tego dnia została uroczyście poświęcona. Dokonał tego Arcybiskup Senior. On też jest jej fundatorem. Podczas tego aktu śpiewał zespół wokalny sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce pod kierunkiem wikariusza – ks. Tomasza Śleziaka.

O godz. 15, w godzinie miłosierdzia, przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia rozpoczęła się Msza św. w intencji organizatorów i wszystkich uczestników przeglądu pod przewodnictwem arcybiskupa Nowaka. Główny celebrans zachęcał w okolicznościowym kazaniu, by podążać za Panem Jezusem. Przypomniał też słowa Ewangelii według św. Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Po zakończeniu Eucharystii został odczytany Akt Zawierzenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II Matce Bożej Kalwaryjskiej, a po nim wszyscy zebrani przeszli do kościoła pw. Świętej Rodziny, gdzie odbyły się występy uczestników przeglądu.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński