Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 43
26 października 2014 r.

Zawierzenie Bożogrobców w Jerozolimie ziemi wieluńskiej

Ks. Mariusz Frukacz

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce od lat łączą więzy przyjaźni z Zakonem Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Więź ta została jeszcze wzmocniona w mijającym roku, kiedy to budowniczy i kustosz tegoż sanktuarium, ks. prał. Stanisław Gasiński, podczas uroczystej inwestytury w katedrze kieleckiej, 9 czerwca 2014 r., został włączony w poczet członków tego zakonu.

W drodze ku koronacji Matki Bożej Zawierzenia przedstawiciele Zakonu Bożogrobców przybyli do Praszki, aby w tamtejszym sanktuarium pokłonić się przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem komandora Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ks. inf. Mariana Mikołajczyka, ks. prał. Jerzego Bieleckiego, ceremoniarza kościelnego Zwierzchnictwa Polskiego tegoż zakonu, ks. Szymona Stępniaka, prefekta w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, oraz kustosza sanktuarium w Praszce, ks. prał. Stanisława Gasińskiego.

Ksiądz Kustosz, witając gości, wskazał na szczególny związek członków Zakonu Bożogrobców z Kalwarią. – Dlatego tym bardziej miło jest nam powitać na Kalwarii w Praszce, Jerozolimie ziemi wieluńskiej, tak szacownych przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – mówił ks. Gasiński.

Ks. inf. Marian Mikołajczyk w swoim słowie wprowadzenia do Mszy św. wskazał na wielką rolę Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, jaką spełnia ono w procesie pobudzania do wiary współczesnego człowieka. Doceniając trud minionych lat w tworzeniu i budowaniu tego wszystkiego, co dziś składa się na Kalwarię w Praszce, życzył Księdzu Kustoszowi i całej wspólnocie parafialnej dalszych sił do tworzenia tego Bożego dzieła, którego zwieńczeniem będzie zbliżająca się koronacja.

W modlitwie w kościele sanktuaryjnym, wraz z Zakonem Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, uczestniczyli członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, przedstawiciele Komitetu do spraw koronacji oraz wierni czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński