Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDruga część uroczystości 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie
na terenie parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce
z poświęceniem nowego tabernakulum
i wniesieniem do niego Najświętszego Sakramentu

Tadeusz Bysina

Druga część uroczystości 100. rocznicy powstania kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie odbyła się 29 sierpnia 2020 r. pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Antoniego Długosza. Słowo powitania go, a także – mimo czasu pandemii – licznie zgromadzonych gości oraz parafian z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, wypowiedział ks. prałat Stanisław Gasiński. Poprosił jednocześnie księdza biskupa o przewodniczenie Eucharystii ku czci św. Jana Chrzciciela, w dniu liturgicznego wspomnienia Jego męczeństwa, i wygłoszenie słowa Bożego oraz dokonanie poświęcenia nowego tabernakulum i wniesienie do niego Najświętszego Sakramentu, by już stale był w nim obecny.

Kaplica św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie została zbudowana w 1920 r. z inicjatywy szyszkowian na czele z salezjaninem ks. Franciszkiem Haładynem, tamtejszym rodakiem. W tym czasie Praszka należała do diecezji włocławskiej, której biskupem był Stanisław Zdzitowiecki, proboszczem miejsca zaś ks. kan. Leonard Stawiński. Podczas okupacji Niemcy ulokowali w szyszkowskiej kaplicy sprzęt strażacki, natomiast jej wyposażenie uległo spaleniu. W 1948 r. proboszcz Praszki ks. Stanisław Rychlewski wznowił w kaplicy odprawianie trzech Mszy św. w ciągu roku, co od 1949 r. zostało podtrzymane przez proboszcza parafii św. Walentego w Praszce ks. Błażeja Kawalca. W kaplicy tej po II wojnie światowej odbywała się też katecheza przygotowująca dzieci do I Komunii św., a młodzież do sakramentu bierzmowania. Od 1988 r., a więc przez ostatnie 32 lata, kiedy opiekę nad kaplicą przejęła nowa parafia Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, rozpoczęto regularne cotygodniowe sprawowanie tu Mszy św. w niedziele i święta. Przeprowadzono również w kaplicy i wokół niej trzy remonty: w 1988 r., kiedy to stan budynku był krytyczny; w 1999 r. – remont generalny w czasie budowy kościoła parafialnego Świętej Rodziny w Praszce; w 2020 r. – uzupełniający, z okazji 100. rocznicy powstania kaplicy i dla oddania czci przodkom, którzy ją wznieśli dla Bożej chwały i pożytku potomnych.

Uroczystości jubileuszowe przypadły w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, który podkreślał, że Matka Boża Kalwaryjska wychowywała jego serce od najmłodszych lat. Dlatego mieszkańcy Szyszkowa oddawali się pod opiekę Maryi szczególnie podczas pierwszej części jubileuszu kaplicy, która miała miejsce 21 czerwca br. podczas uroczystości odpustowej Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej ks. abp Stanisław Nowak, poświęcając figurę Matki Bożej Kalwaryjskiej przy kaplicy w Szyszkowie, by nieustannie królowała w rodzinach teraz i w przyszłości.

Podczas drugiej części uroczystości jubileuszowej pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza proszono o zdrowie duchowe i fizyczne dla mieszkańców Szyszkowa i parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce oraz dla przyjaciół i dobroczyńców tego miejsca, a dla zmarłych o dar szczęścia wiecznego w niebie. W homilii dostojny celebrans podkreślił: „W szczególny sposób dziękujemy Panu Bogu za to, że w tym miejscu przez 100 lat dokonywała się misja Kościoła Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zakładał Kościół, abyśmy w Nim przeżywali swoje nawrócenie, inaczej mówiąc: zbawiali się, ponieważ Kościół jest wspólnotą zbawienia. Dzisiaj, w 100. rocznicę istnienia waszego kościoła, Pan Bóg przez proroka Starego Testamentu chce wam powiedzieć, że na wzór św. Jana Chrzciciela wszyscy jesteśmy powołani do różnych życiowych zadań – obojętnie ile mamy lat, jakie spełniamy zawody, jedno jest ważne, one wiążą się z powołaniem, jakie otrzymujemy od Boga. Jan Chrzciciel za wierność Bożym przykazaniom oddał życie. To nas zobowiązuje. Patronat nie jest kwestią przypadku – to, że temu kościołowi patronuje św. Jan Chrzciciel, zobowiązuje was, abyście umieli z odwagą, z sercem, nie ze złośliwością upominać człowieka, który błądzi, ale przede wszystkim byście byli świadkiem Bożych przykazań. Drugi dar, jaki otrzymujemy od Kościoła, to sakramenty święte. Kiedy przyjmujemy Komunię św., jesteśmy już na ziemi w niebie, bo Bóg staje się własnością każdego z nas. Niech ciągła obecność Jezusa Eucharystycznego w nowym tabernakulum od tej Eucharystii ciągle wam o tym przypomina. Gratuluję, że mimo różnych sytuacji, jakie przeżywało to miejsce, zostało ono odnowione i tu się dokonuje odkupienie i zbawienie na kanwie waszego życia. Niech św. Jan Chrzciciel ciągle wam przypomina o wierności Chrystusowi i Jego przykazaniom, a wy jak wasz patron bądźcie świadkami prawd, jakie Jezus przynosi na ziemię i za które św. Jan Chrzciciel oddał życie”.

Na zakończenie uroczystości ks. prałat dr Stanisław Gasiński z ks. wikariuszem Łukaszem Mozlerem wyraził wdzięczność Bogu i tym wszystkim, dzięki którym kaplica powstała i istnieje po dzień dzisiejszy. Wspominał śp. ks. Franciszka Haładyna, który duchowo mobilizował swoich rodaków do budowy tego miejsca kultu, i wszystkich mieszkańców Szyszkowa, dla których dobro tej kaplicy leżało i leży w sercu. Słowa podziękowania skierował do ks. bp. Antoniego Długosza, reprezentującego metropolitę częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo, za sprawowanie dziękczynno-błagalnej Eucharystii, poświęcenie nowego tabernakulum i pamiątkowej tablicy. Jako proboszcz i przewodniczący Komitetu uczczenia 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela, który tego dnia zakończył swoją misję, wyraził wdzięczność jego członkom na czele ze skarbnikiem Bogusławem Kikiem, dobroczyńcom z Kazimierzem Pychyńskim z Praszki – fundatorem tabernakulum, którzy modlitwą i ofiarami wspierali działania dla dobra tej kaplicy. Podziękował również sołtysowi wsi Szyszków oraz wszystkim uczestnikom uroczystości z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, Radą Duszpasterską Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, Żywemu Różańcowi z Kalwarii w Praszce, orkiestrze z Gorzowa Śląskiego z Joachimem Stefanem, służbie kościelnej, organiście Pawłowi Sałacie. Złożył także podziękowanie poszczególnym firmom budowlanym za wkład w remont kaplicy. Następnie ks. bp Długosz poświęcił nowe tabernakulum i wniósł do niego Najświętszy Sakrament, by Pan Jezus mógł już tam przebywać na zawsze i wspierać. Przedstawiciele Szyszkowa – Bogusław Kik i Teresa Hadryś – którzy na początku Eucharystii powitali przed kaplicą chlebem księdza biskupa – podziękowali mu za pasterską posługę, składając symboliczny znak wdzięczności. Ostatnim punktem posługi księdza biskupa w Szyszkowie było pobłogosławienie pamiątkowej tablicy i udzielenie końcowego błogosławieństwa. Pieśń „Boże, coś Polskę” i modlitwa w intencji Ojczyzny w 100-lecie Cudu nad Wisłą zamknęła jubileuszowe uroczystości.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński