Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKalwaryjskie pielgrzymowanie

Tadeusz Bysina

Pielgrzymowanie wiernych naszej archidiecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej odbywało się pod hasłem „Z Tobą, Matko wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Motyw 39. pielgrzymki z wszystkich regionów duszpasterskich: częstochowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego i zawierciańskiego na czele z parafiami - Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, Świętych Piotra i Pawła w Częstochowie, Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, św. Stanisława BM w Wieluniu, nawiązywał do hasła przeżywanego roku duszpasterskiego. Była to forma przygotowania do drugiego nawiedzenia naszych parafii przez Maryję w znaku Jasnogórskiej Ikony.

Przed rozpoczęciem Eucharystii w kalwaryjskiej bazylice koordynator pielgrzymowania ks. prał. Stanisław Gasiński powitał wszystkich zebranych na czele z bp. Antonim Długoszem, który reprezentował metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo. Warto przypomnieć, że kustosz Kalwarii w Praszce, tradycję zawierciańskiego pielgrzymowania ks. prał. Piotra Miklasińskiego do Kalwarii przejął niejako i z błogosławieństwem abp. Stanisława Nowaka rozszerzył na wszystkie rejony duszpasterskie naszej archidiecezji. Ksiądz Gasiński przed wizerunkiem Maryi prosił pielgrzymów o modlitwę w intencjach pasterza naszej maryjnej archidiecezji, jak również o żywą wiarę dla siebie samych i wszystkich archidiecezjan. Przekonywał, że bez niej nie da się uchwycić i zrozumieć tajemnicy Kościoła, tym bardziej w tych trudnych pod tym względem czasach. Słowa powitania skierował również wikary klasztoru o. Samuel Węgrzyn ofm, franciszkanin, zapraszając do pogłębienia duchowości kalwaryjskiej. Eucharystii przewodniczył bp Antoni Długosz. W homilii nawiązał do bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego czciciela Matki Bożej Częstochowskiej, i pierwszego pielgrzyma kalwaryjskiego św. Jana Pawła II, który w szczególny sposób był związany z Matką Boża Kalwaryjską. Mówił: – Poważnie potraktował testament Pana Jezusa, tak jak Jan Ewangelista przyjął Maryję, zaprosił Ją do swojego ziemskiego życia. W szczególny sposób realizował Maryjny charyzmat swojego życia. Prosił nas Ojciec Święty, „…abyśmy także życie nasze uczynili pielgrzymką do tego pasyjno-Maryjnego sanktuarium, modląc się w jego intencjach za życia i po jego śmierci na tym miejscu”. Temu służyła modlitwa zawierzenia przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej w Jej cudownej kaplicy, wypowiedziana przez bp. Antoniego w imieniu zebranych pielgrzymów.

W południe na placu rajskim przed bazyliką kalwaryjską modlitwie Anioł Pański przewodniczył ks. prał. Marian Szczerba, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, a następnie wszyscy zebrani udali się na Dróżki Pasyjne. Rozważaniom dróżkowym przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce i inicjator pielgrzymki. Pomoc w owym kalwaryjskim pielgrzymowaniu wykazywali ks. prał. kanclerz Marian Szczerba, a także księża Mateusz Golis, Kamil Cudak i Grzegorz Kośny. Zakończenie owego kilkugodzinnego pokutnego nabożeństwa miało miejsce przy kościele Ukrzyżowania, który był pierwszym obiektem sakralnym, wybudowanym na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed rozesłaniem ks. Golis podziękował ks. prał. Gasińskiemu za trud zorganizowania kalwaryjskiego pielgrzymowania, a ks. kustosz kapłanom i wiernym za wierne rokroczne kroczenie Drogą Pasyjną. Zachęcił jednocześnie do dalszego pogłębiana duchowości kalwaryjskiej oraz do przyszłorocznego pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej i do częstego uczestniczenia w obchodach kalwaryjskich na Kalwarii w Praszce. Po błogosławieństwie udzielonym wiernym przez kapłanów pielgrzymi udali się w kierunku bazyliki kalwaryjskiej, by na zakończenie pokłonić się Matce Bożej Kalwaryjskiej i prosić Ją o opiekę na dalszą drogę życia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński