Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWażniejsze daty z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce
w minionym roku kościelnym 2011/2012

 • 6 października 2011 r. J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski wydał dekret ustanawiający Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce (L. dz. 957), który określa odrębny Statut Sanktuarium przewidziany w kanonie 1232 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ogłoszenie Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego nastąpiło po erygowaniu Dróżek Pasyjnych, Paschalnych i Maryjnych oraz św. Józefa. Dekret ogłaszający kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej – Sanktuarium został wydany 11 października 2002 r. na podstawie kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 • 6 grudnia 2011 r. z racji wspomnienia św. Mikołaja biskupa odbyło się tradycyjne, rokroczne spotkanie św. Mikołaja z dziećmi naszej rodziny parafialnej z Praszki, Szyszkowa i Wygiełdowa o godz. 16.00 w naszym kościele parafialnym.
 • 11 – 13 grudnia 2011 r. odbyły się rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył O. Bronisław Opaliński ofm gwardian i proboszcz z klasztoru w Alwernii.
 • 19 grudnia 2011 r. zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła Świętej Rodziny. Koszta z tym związane pokryte zostały jak zawsze z ofiar składanych na kościół przy przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny.
 • 24 grudnia 2011 r. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej odbył się tradycyjnie opłatek parafialny po Mszy św. koncelebrowanej.
 • 25 grudzień 2011 r. po pasterce procesjonalnie została przeniesiona z prezbiterium kościoła Świętej Rodziny figurka Dzieciątka Jezus do kaplicy Betlejem, jedynej tego rodzaju w naszej archidiecezji. Kaplica ta wchodzi w skład tzw. Dróżek Maryjnych i Św. Józefa. Figurka Dzieciątka Jezus stanowi całkowite odwzorowanie Figurki Dzieciątka Jezus z groty narodzenia Pana Jezusa w Betlejem w Ziemi Świętej.
 • 29 grudnia 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI powołał na stolicę arcybiskupią i metropolitalną w Częstochowie Jego Ekscelencję ks. arcybiskupa dr. Wacława Depo. Od tego dnia polecamy naszym modlitwom naszego nowego arcypasterza szczególnie modląc się w Jego intencji w każdą środę na Nowennie Kalwaryjskiej. W modlitwie tej nadal polecamy Jego Ekscelencję ks. arcybiskupa seniora dr. Stanisława Nowaka, naszego wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy.
 • 30 grudnia 2011 r. odbył się nasz odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny. Sumę odpustową celebrował ks. prałat Marian Stochmiałek z Wielunia. Po sumie tradycyjnie w domu Parafialnym, odbył się opłatek dla kapłanów dekanatu praszkowskiego.
 • 31 grudnia 2011 r. na zakończenie starego roku przestawione zostało sprawozdanie z życia naszej parafii w 2011 r.. Ofiara złożona na kościół przy kolędzie stanowiła 95% rocznego przychodu finansowego parafii. Ofiary złożone w ciągu roku na Kalwarię przez parafian i wpisane do księgi ofiarodawców Kalwarii wyniosły 1573 zł. Z odpisów podatkowych na Kalwarię zebrano kwotę 7.770 zł. Za tę ofiarę dofinansowano wyłożenie kostką brukową placu przed kościołem Sanktuaryjnym. Ofiary złożone do księgi ofiar na kościół w roku 2011 wyniosły 10,380 zł. w tym są ofiary miesięczne złożone na zakończenie dyżuru porządkowego w kościołach. Ofiary te zostały przeznaczone na spłacenie kredytu zaciągniętego na zakończenie dobudowy południowej części domu parafialnego nad tarasem, który przeciekał.
 • 6 stycznia 2012 r. pewna osoba złożyła w formie wota Matce Bożej Kalwaryjskiej pleciony złoty łańcuszek oraz pozłacaną plecioną złota bransoletę. Dane personalne ofiarodawczyni są umieszczone w księdze ofiar na Kalwarię.
 • 14 stycznia 2012 r. zakończyła się w naszej parafii kolęda. Ofiary złożone na kościół zostały przeznaczone zgodnie z apelem Parafialnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii na spłacenie dalszej części kredytu zaciągniętego na zakończenie dobudowy południowej części domu parafialnego nad tarasem, który przeciekał. Złożona ofiara na ten cel wyniosła 11.510 zł. Za ofiary złożone na tzw. kolędę zapłacony został podatek do Kurii, pokryto koszta druku karnetu o naszym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, który wręczaliśmy w czasie kolędy, koszta obrazków i małego kalendarza. Ks. proboszcz swoją część ofiary kolędowej przeznaczył na pokrycie kosztów docieplenia wełną mineralną strychu plebani.
 • 2 lutego 2012 r. odbył się Ingres ks. abp dr. Wacława Depo metropolity częstochowskiego do archikatedry w Częstochowie. W uroczystościach tych uczestniczyła także delegacja naszej parafii z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na czele.
 • 25 lutego 2012 r. rozpoczęły się spotkania zespołu przygotowującego misteria Wielkiego Tygodnia. Jest to szczególnego rodzaju apostołowanie, konkretne przełożenie wiary w czyn.
 • 6 marca 2012 r. Jego Ekscelencja Ks. abp dr. Wacław Depo metropolita częstochowski, nawiązując do dekretu J. E. Ks. abp dr. Stanisława Nowaka z dnia 6 października 2011 r. ustanawiającego Sanktuarium Pasyjno-Maryjne (wcześniej było Sanktuarium tylko Maryjne), zatwierdził Statut tego Sanktuarium przewidziany w kanonie 1232 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dekret ten o Sanktuarium Pasyjno-Maryjne wiąż się z istnieniem na naszej Kalwarii Dróżek Pasyjnych, Zmartwychwstania Pana Jezusa oraz Maryjnych i Świętego Józefa.
 • 11 marca 2012 r. przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chistiana” z Opola, Kluczborka, Wołczyna i Byczyny.
 • 18-21 marca 2012 r. odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył o. Jeremiasz Biuda ofm z klasztoru franciszkańskiego w Przeworsku.
 • 28 marca 2012 r. w środę przed Niedzielą Palmową odbył się trzeci Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Organizatorem tego przeglądu jest nasze Sanktuarium oraz Publiczne Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem z Władzami naszego miasta objął J. E. Ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski. Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną w intencji uczestników Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej sprawował w imieniu Księdza Arcybiskupa Metropolity ks. profesor Teofil Siudy, który jest redaktorem naczelnym Częstochowskich Studiów Teologicznych, członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Maryjnej i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, diecezjalnym referentem duszpasterstwa Maryjnego i wykładowcą kilku uczelni teologicznych. Pierwsze miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne zdobył Zespół Cantabilus z Blachowni k. Częstochowy. Pierwsze miejsce w kategorii chóry zdobył chór Angeli Cantates z Sulmierzyc. Natomiast pierwsze miejsce w kategorii orkiestry zdobyła Orkiestra Reprezentacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej k. Wielunia. Serdecznie gratulujemy!
 • 31 marca 2012 r. Jego Ekscelencja ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski przybył pierwszy raz na Kalwarię w Praszce, przewodnicząc pielgrzymce 280 katechetów archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz prałat wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej złożył ks. arcybiskupowi za pierwszy dar Jego Ojcowskiej troski o Kalwarię w Praszce zatwierdzenie Statutu dla tutejszego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego serdeczne podziękowanie. W zatwierdzonym Statucie Kalwarii Praszkowskiej czytamy między innymi: „Kalwaria Praszkowska jest Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym o charakterze diecezjalnym, pod szczególnym patronatem Kolegiackiej Kapituły wieluńskiej, która winna wspierać Jej misję. Wszyscy duszpasterze ziemi wieluńskiej, zwłaszcza proboszczowie są zobowiązani do otoczenia Kalwarii w Praszce szczególną troską i miłością, organizując ze swoich parafii grupy pielgrzymkowe w ustalonych terminach. Posługę przewodniczenia ewangelizacji w Kalwarii sprawuje kustosz z kolegium prezbiterów (księży) tzw. duszpasterzy kalwarianów. Kustosza wspiera Rada Duszpasterska Kalwarii składająca się z dziekana regionu, członka Kapituły Wieluńskiej, księży dziekanów regionu wieluńskiego, dwóch proboszczów w tym proboszcza parafi i NMP Wniebowziętej w Praszce i dwóch wikariuszów z regionu oraz przedstawicieli wiernych świeckich, w tym dwóch członków Bractwa Kalwaryjskiego. Nominacji wszystkich wchodzących w skład Zarządu Kalwarii zatwierdza na wniosek kustosza Kalwarii Praszkowskiej Arcybiskup Metropolita Częstochowski. Szczególną formą pielęgnowania pobożności pasyjnej w Kalwarii są tzw. Dróżki Pana Jezusa – Pasyjne, Droga Krzyżowa, Droga Światła, Dróżki Matki Bożej i Św. Józefa oraz procesje Pasyjne i Maryjne zarówno w Sanktuarium jak i w mieście Praszka. Kalwaria ma obowiązek pamięci o Błogosławionym Janie Pawle II, propagować Jego nauczanie zwłaszcza Pasyjne i Maryjne. Kalwaria wydaje swoje czasopismo – kwartalnik „Kalwaria Praszkowska”, które zawiera informacje dla pielgrzymów i dokumentację swej działalności”. To tylko niektóre punkty Statutu Kalwarii Praszkowskiej, mające na celu inicjowanie, dynamizowanie oraz prowadzenie różnorodnych form duszpasterstwa w wymiarze międzyparafialnym.
 • 1 kwietnia 2012 r. odbyło się na Kalwarii w Praszce Misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego Misterium. Gościliśmy pielgrzymki autokarowe z Parafii Chorzew – Siemkowice, Kiełczygłów, Krakowa oraz innych wiernych przybyłych rodzinnie z rejonu śląska opolskiego i ziemi wieluńskiej.
 • 4 kwietnia 2012 r. pielgrzymowali na Kalwarię w Praszce seniorzy „Pogodnej Jesieni” z parafii Św. Józefa Robotnika z Rybnika.
 • 5 kwietnia 2012 r. odbyło się w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce Misterium Wielkiego Czwartku. Na pamiątkę połamania się Chrystusa chlebem z Apostołami, każda rodzina czy osoba samotna otrzymała na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej chleb miłości bratniej Świętej Rodziny na stół wielkanocny. Po tej Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy U Kajfasza na Dróżkach Kalwaryjskich, gdzie podążyła procesja z kościoła parafialnego Świętej Rodziny.
 • 6 kwietnia 2012 r. odbyło się na Kalwarii w Praszce o godz. 15.00 Misterium Wielkiego Piątku połączone z Drogą Krzyżową i ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża. Wielki Piątek stanowi szczyt misteryjny z jego II częścią – Liturgią Męki Pańskiej, która rozpoczęła się następnie o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny.
 • 7 kwietnia 2012 r. w kościele Świętej Rodziny o godz. 22.00 miała miejsce Wigilia Paschalna – Msza św. a następnie rezurekcyjna procesja z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii do kościoła parafialnego Świętej Rodziny Drogą Zmartwychwstania, przez Bramę Chrystusa Zmartwychwstałego (VIII Błogosławieństw).
 • 15 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00 odbył się pełny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa – Droga Paschalna na naszej Kalwarii.
 • 16 kwietnia 2012 r. została rozpoczęta budowa kolejnych kaplic Drogi Pasyjnej na naszej Kalwarii: Ogrodu Oliwnego i Pojmania Pana Jezusa. Fundatorem pierwszej Kaplicy Ogrodu Oliwnego i Czuwania Apostołów jest J. E. Ks. abp senior dr Stanisław Nowak, natomiast drugiej kaplicy ks. prałat dr Stanisław Gasiński (także dzięki pomocy jego przyjaciół z Austrii).
 • 18 kwietnia 2012 r. zgodnie z jednogłośnie podjętą uchwałą Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Pomocników Ewangelizacyjnych z dnia 28 sierpnia 2011 r., przystąpiono do budowy symbolicznej Ściany Pamięci osób mających szczególny wkład w powstanie i rozwój Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce. Owa ściana Pamięci znalazła też swoich ofiarodawców.
 • 25 kwietnia 2012 r. rozpoczęto budowę nowej bramy przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Poprzednia brama wykonana 23 lata temu przy powstawaniu naszej parafii była wykonana niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz z materiałów nie trwałych, takich jakie były w tamtej rzeczywistości dostępne.
 • 26 kwietnia 2012 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Parafii w. Józefa Rzemieślnika w Rybniku. W pielgrzymowaniu tym uczestniczyły też osoby z dzielnicy Giszowiec w Katowicach, które przed 20 laty miały być przesiedlane do planowanych bloków na Makowym Wzgórzu w Praszce.
 • 3 maja 2012 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej po sumie o godz. 11.00 sprawowanej w intencji dzieci klas III – rocznicy I komunii św. odbyła się tradycyjna procesja Maryjna z kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pamiątkę pojawienia się w tym dniu na wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej krwawych łez.
  Również 3 maja 2012 r. została odprawiona w Sanktuarium Kalwaryjskim uroczysta Msza św. dziękczynna w intencji strażaków OSP i ich rodzin z Praszki i Wygiełdowa oraz Zakładowej OSP Neapko Europa w Praszce. W modlitwie tej zainicjowanej z okazji liturgicznego Wspomnienia Świętego Floriana Męczennika – patrona strażaków obok Braci Strażaków i ich rodzin byli obecni przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Druga część święta strażackiego odbyła się na rynku w Praszce, gdzie procesjonalnie udali się wszyscy zebrani w towarzystwie orkiestry.
 • 5 maja 2012 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Zawidowa na Dolnym Śląsku.
 • 7 maja 2012 r. zakończona została restauracja figury Pana Jezusa na krzyżu nad kościółkiem ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii.
 • 10 maja 2012 r. w kaplicy Świętego Jana Chrzciciela w Szyszkowie zainstalowane zostało nowe nagłośnienie wewnętrzne i zewnętrzne o wartości kilku tysięcy złotych, z ofiar wiernych wioski Szyszków.
 • 13 maja 2012 r. grupa 17 naszych dzieci z klas II przystąpiła do I Komunii św. o godz. 9.00 Po uroczystej Eucharystii odbyło się śniadanie dla tych dzieci, rodziców, najbliższej rodziny i duszpasterzy w Domku Zwiastowania Matki Bożej.
 • 16 maja 2012 r. przybyła do naszego Sanktuarium trzema autokarami pielgrzymka dzieci pierwszokomunijne z Warty. Pielgrzymce tej przewodniczyli ojcowie Franciszkanie Bernardyni na czele z o. Leonem Wierzbickim.
 • 20 maja 2012 r. odbyła się w kościele Świętej Rodziny projekcja najlepszego filmu dokumentalnego według międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011: „Kolumbia – świadectwo dla świata”, z udziałem realizatora tego fi lmu p. Dominika Tarczyńskiego. Film został nagrodzony za pokazanie prawdziwego oblicza dzisiejszej Kolumbii, gdzie wiara katolicka i odważne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych. Pokazuje jak niezwykłą bronią w walce z realnymi siłami zła jest gorliwa modlitwa. Po projekcji filmu, na którą przybyło wiele osób ze śląska opolskiego oraz ziemi wieluńskiej odbyła się rozmowa z jego twórcą. O projekcji tej informowało Radio Jasna Góra i Radio Fiat. W projekcji uczestniczył także ks. kanonik Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat w Częstochowie, który przeprowadził wywiad radiowy z realizatorem fi lmu.
 • 17 maja 2012 r. zostało zamontowanych na balustradach chórów kościoła Świętej Rodziny 11 stojaków na flagi do uroczystego wystroju tego kościoła.
 • 25 maja 2012 r. zakończono wykonywanie 5 nowych krzyży na Kalwarii, które zostały usytuowane w miejscu starych zniszczonych przez ząb czasu i wiatr.
 • 26 maja 2012 r. w Archikatedrze w Częstochowie odbyły się święcenia kapłańskie diakona Dariusza Pilarskiego, drugiego kapłana pochodzącego z naszej młodej parafii. Na uroczystość tę udała się autokarem delegacja naszej parafii oraz inni wierni prywatnie swoimi samochodami.
 • 27 maja 2012 r. w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce został odprawiona Msza św. prymicyjna o godz. 11.00 naszego rodaka ks. Dariusza Pilarskiego. Po Mszy św. ks. prymicjant udzielił licznie zgromadzonym wiernym uroczyste błogosławieństwo prymicyjne. Po południu ks. prymicjant odprawił nabożeństwo majowe w kościele Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Natomiast po Mszy św. popołudniowej w Sanktuarium z racji tzw. Zielonych Świąt odbyło się tradycyjne poświęcenie pół na Makowym Wzgórzu z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i innych wiernych. Wcześniej takie nabożeństwa odbyły się w Szyszkowie i Wygiełdowie.
 • 26 maja zakończona została budowa bramy przed Sanktuarium. Do kosztów związanych z ta inwestycją przyłączyli się też rodzice dzieci pierwszokomunijnych, ofiarując na ten cel 1600 zł.
 • 3 czerwca 2012 r. odbyło się w naszej auli katechetycznej zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej naszej Parafii oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i Pomocników Ewangelizacyjnych. Zebrani wystosowali apel do mieszkańców naszej Parafii oraz przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto jego treść:
  „W przyszłym roku 2013 obchodzić będziemy 25–lecie istnienia naszej Parafii Świętej Rodziny w Praszce. W związku z tym należałoby przygotować kościół parafialny Świętej Rodziny do obchodu tej szczególnej uroczystości. Na ten czas koniecznością jest wykonanie posadzki w kościele Świętej Rodziny. Wiąże się to z bardzo poważnym wydatkiem, dlatego też sprawa ta była odkładana w czasie. Koszta z tym związane równają się trzyletniemu całkowitemu dochodowi naszej parafii. Jednak i z tym problemem musimy się zmierzyć, ufając Bożej Opatrzności i naszym wiernym, którzy włączą się w to przedsięwzięcie. Jest propozycja, by w pierwszym etapie, od lipca do grudnia 2012 r. – każda rodzina złożyła na ten cel, miesięcznie po 50 złotych. Pozwoli to na zakupienie w tym roku części materiału na to przedsięwzięcie. W drugim etapie, za ofiary złożone na kolędzie zakupiona zostałaby druga część materiału. W trzecim etapie od lutego do lipca 2013 r., podobnie jak w pierwszym etapie, Rada Ekonomiczna i Duszpasterska przyjmować będzie w kościele ofiary miesięcznie w wysokości 50 zł., które byłyby przeznaczone na pokrycie robocizny. W ten oto sposób na 25–lecie istnienia naszej parafii sprawa posadzki na kościele parafialnym zostałaby ostatecznie sfinalizowana. Trzeba i to wziąć pod uwagę, że jeszcze przed położeniem posadzki na kościele należy umieścić w betonowych kanałach cieplnych, które pochłaniają ogrzane powietrze, specjalne rury izolacyjne, przez które dostarczane byłoby zdecydowanie cieplejsze powietrze do ogrzewania kościoła pod chórem. To dodatkowo, ale z konieczności, także poważnie podraża położenie posadzki na kościele. Jednak ta inwestycja musi być wykonana przed położeniem posadzki. Jest prawdopodobne, że wielu naszych parafian nie wywiąże się w 100% z tego zadania. W związku z tym jest propozycja dla osób, które mają oszczędności, by złożyły na ten cel większą ofiarę. Nazwiska i imiona tych szczególnych ofiarodawców zostaną umieszczone na indywidualnych marmurowych tablicach pod chórem kościoła Świętej Rodziny. Zgodnie z tym, co było już dawno ustalone, przed konsekracją kościoła parafialnego, na dwóch dużych tablicach marmurowych zostaną wypisane imiona i nazwiska osób regularnie wspomagających budowę kościoła parafialnego Świętej Rodziny, za których następne pokolenia będą zanosić do Boga modlitwy. Liczymy na niezawodną pomoc w tej bardzo trudnej i kosztownej inwestycji, związanej z wykończeniem wnętrza naszego kościoła. Po uporaniu się z wykończeniem wnętrza kościoła parafialnego, następnym etapem będzie otynkowanie tego kościoła z zewnątrz. Dziękujemy za zrozumienie, ofiarowaną dotychczasową pomoc dla naszej parafii oraz prosimy o dar serca na wyżej wyszczególniony cel, zwieńczający nasze dotychczasowe szlachetne działania dla nas i naszych bliźnich, teraz i w przyszłości”. Apel ten został dostarczony do naszych domów, mieszkań przez Pomocników Ewangelizacyjnych.
 • 7 czerwca 2012 r. w uroczystość Bożego Ciała procesja Eucharystyczna przeszła ulicami naszego miasta, osiedla.
 • 9 czerwca zakończone zostało restaurowanie posadzek pięciu kaplic na szczycie Kalwarii.
 • 13 czerwca 2012 r. nastąpiło poświęcenie Ściany Pamięci Zmarłych Dobroczyńców Kalwarii w Praszce. W Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w imieniu wszystkich zebranych powitał J. E. Ks. bp dr. Jana Wątrobę kustosz Sanktuarium ks. prałat dr Stanisław Gasiński. Miejscowy ks. proboszcz poprosił ks. biskupa o dokonanie aktu zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej w imieniu wszystkich zebranych słowami błogosławionego Jana Pawła II. Po nawiedzeniu Sanktuarium wszyscy zebrani pod przewodnictwem ks. biskupa udali się Drogą Maryjną z koronką do Miłosierdzia Bożego do ściany Pamięci Zmarłych Dobroczyńców Kalwarii w Praszce, gdzie przedstawiciele naszej parafii poprosili ks. biskupa o poświęcenie Znaku Dobroczyńców Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce. Starszy Brat Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej Bogusław Kaczmarek zwrócił się do ks. biskupa następującymi słowami: „Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie. W imieniu Kalwaryjskiego Bractwa Męoki Pańskiej, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, opiekunów Kalwarii oraz Pomocników Ewangelizacyjnych Parafii Świętej Rodziny w Praszce serdecznie proszę o poświęcenie Ściany Pamięci Zmarłych Dobroczyńców naszej Kalwarii w Praszce. Pierwszą z tych osób szczególnych, która widnieje na pamiątkowej tablicy tej Ściany Pamięci, wpisująca się szczególnie w to miejsce kultu jest ks. prałat Raimund Ochabauer z Austrii. Kapłan ten przez kilkanaście lat wspierał finansowo naszego ks. prałata, by Kalwaria w Praszce mogła się rozwijać. Druga osoba, to mama ks. kustosza tutejszego Sanktuarium Pasyjno–Maryjnego, która ofiarowała swojemu synowi – kapłanowi, część majątku rodzinnego, by można było zakupić 1/3 terenu naszej Kalwarii. Ofiarność śp. Wiktorii Gasińskiej zaznaczyła się także znacząco w kościele sanktuaryjnym, w kościele Świętej Rodziny oraz Domu Parafialnym. W dniu dzisiejszym przeżywamy I rocznicę śmierci śp. Wiktorii Gasińskiej, która również przez siedem lat, mieszkając przy tym Sanktuarium wspierała dzięki temu także jego rozwój, służąc na różne sposoby temu miejscu kultu. Zgodnie z uchwałą Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny w Praszce, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz Pomocników Ewangelizacyjnych z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie upamiętnienia zmarłych – szczególnych dobroczyńców tutejszej Kalwarii serdecznie prosimy ks. biskupa o poświęcenie tej Ściany Pamięci i modlitwę za tych zmarłych”. Następnie zabrał głos ks. bp dr Jan Wątroba: „Ja w imieniu Kościoła Chrystusowego dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca pamięci. Nade wszystko dziękuję za tą wdzięczną pamięć serca o tych, którzy mają tak ogromny wkład w powstaniu naszej Kalwarii. W tajemnicy świętych obcowania są teraz z nami. Ci wymienieni i ci może jeszcze nie wymienieni, ale mający swój wielki wkład w powstanie tego dzieła, któremu na imię Kalwaria w Praszce. Ufam, że radują się razem z nami, modlą się i wypraszają nam potrzebne łaski”. Po tym wprowadzeniu ks. biskup odmówił modlitwę poświęcenia:
  Bp: „Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
  W: Który stworzył niebo i ziemię.
  Bp: Pan Jezus, który jest drogą, prawda i życiem niech będzie z nami wszystkimi.
  W: I z duchem twoim.
  Bp: Chcemy zachować we wdzięcznej pamięci tych, którzy szczególnie przyczynili się do powstania i rozwoju tutejszej Kalwarii a których już Pan powołał do siebie z tego świata. Poświęcając tę Ścianę Pamięci Zmarłych Dobroczyńców Kalwarii w Praszce, chcemy wielbić samego Boga, sprawcę naszych szlachetnych myśli i czynów. Prośmy Boga, aby zmarłych dobroczyńców tego miejsca kultu obdarzył wieczną nagrodą a nas żyjących swym błogosławieństwem, abyśmy potrafili żyć już nie dla siebie ale dla bliźnich i Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził.
  Módlmy się: Boże mieszkający w niedostępnej światłości, niebiosa najwyższe nie mogą Ciebie objąć. Ty jednak pozwoliłeś nam wznosić te budowle na Kalwarii w Praszce i zespoliłeś serca i dłonie ludzi, aby one mogły powstawać. Bądź uwielbiony za to dzieło ludzkich rąk, obdarz wieczną nagrodą zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce i wprowadź do swojej wiekuistej światłości. Spraw, abyśmy upamiętniając ich na tej Ścianie Pamięci zmarłych Dobroczyńców Kalwarii w Praszce, wypisując ich imiona w kamieniu na ziemi, mogli radować się ze spotkania z nimi w Twoim Domu, nie ręką ludzką zbudowanym. Amen.” Następnie wszyscy licznie zebrani udali się procesjonalnie do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, w którym w czasie Eucharystii udzielony został młodzieży Sakrament Bierzmowania. Po Mszy św. odbyła się z racji 13–tego dnia miesiąca procesja fatimska w Alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Rodzice młodzieży bierzmowanej składając dar ofiarny dla kościoła przyłączyli się do dofinansowania wyłożenia kostką brukową placu przed kościołem Sanktuaryjnym.
 • 14 czerwca 2012 r. przybyła na dzień skupienia na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa Związku Emerytów i Rencistów z Katowic – Podlesia i Zarzecza.
 • 15 czerwca 2012 r. odbył się II doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa na naszej Kalwarii.
 • 21 czerwca 2012 r. Arcybiskup Wacława Depo, Metropolita Częstochowski podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu, został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.
 • 21-22 czerwca 2012 r. ks. prałat Stanisław Gasiński przebywał z wizytą pastoralną u swoich przyjaciół w Austrii. Nawiedził cmentarz w Póllau, gdzie znajduje się grób naszego wielkiego dobroczyńcy śp. ks. Raimunda Ochabauer oraz cmentarz w Fiszbach, gdzie znajduję się grób jego rodziców. Nowy tamtejszy ks. proboszcz towarzyszył ks. prałatowi przy składaniu wieńcy i zniczy na grobach w Póllau i Fiszbach. Obecnemu ks. proboszczowi w Póllau i rodzinie ks. prałat Stanisław Gasiński przekazał film na płycie SD z poświęcenia ściany pamięci zmarłych dobroczyńców naszej parafii i Sanktuarium Kalwaryjskiego oraz obrazy przedstawiające fotograficzną dokumentację tego wydarzenia. Tamtejszy ks. proboszcz Roger Ibonnigg przekazał ks. prałatowi prywatnie intencje mszalne, które zostały przeznaczone na budowę kaplicy Pojmania Pana Jezusa na naszej Kalwarii. Tamtejszy ks. proboszcz Roger boryka się też z różnymi problemami w parafii, innymi od naszych w Polsce, ale i czasem zbieżnymi. Dlatego też prosi o modlitwę w swojej intencji i parafii, której służy.
 • 24 czerwca 2012 r. została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci patrona tamtejszej kaplicy Św. Jana Chrziciela.
 • 25 czerwca 2012 r. Władze Duchowne archidiecezji częstochowskiej odwołały z pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. wikariusza Mariusza Gieszczyk, równocześnie kierując go do pracy w charakterze wikariusza Parafii Świętej Otylii w Rędzinach za Częstochową. Serdeczny Bóg zapłać składamy ks. prefektowi za 4 letnią spokojną pracę duszpasterską w naszej parafii, życząc obfitych łask Bożych i opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na miejsce dotychczasowego ks. wikariusza ks. Arcybiskup Metropolita skierował do pracy duszpasterskiej pośród nas ks. Janusza Motykę, który pracował ostatnio w parafii Starokrzepice. Nasz nowy ks. wikariusz Janusz Motyka urodził się 14 czerwca 1980 r. w Żywcu, kapłanem został 14 maja 2005 r.. Z głębi serca życzymy ks. Januszowi, by dobry Bóg obdarzał księdza nieustannie łaską mądrości i roztropności. Dzięki pracy duszpasterskiej księdza prefekta pośród nas, niech Duch Święty napełnia nas wszystkich żywą wiarą, miłością i pokojem a Matka Boża Kalwaryjska uprasza u Swojego Syna dla księdza dar wierności Bożemu dziełu tu na Kalwarii w Praszce. Szczęść Boże!
 • 27 czerwca została wymieniona zużyta pompa wodna w zbiorniku wodnym na Kalwarii z ofiar poza parafialnych. Stara pompa służyła kilkanaście lat. Wykonana został też w tym zbiorniku wymiana wody.
 • 29 czerwca 2012 r. w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie Jego Ekscelencja ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski otrzymał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI paliusz. To biała wełniana taśma, którą zakłada na metropolita na ramiona a ozdobiona jest równoramiennymi krzyżami. Paliusz to znak jedności arcybiskupa metropolity z Urzędem Piotrowym czyli z następcą Świętego Piotra w Rzymie.
 • 1 lipca 2012 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka rowerowa z Klubu Wójka Karola – Jana Pawła II z Kościana.
 • 7-12 lipca 2012 r. malowana była zakrystia kościoła sanktuaryjnego oraz ściany zewnętrzne tego kościoła.
 • 15 lipca 2012 r. zostały wykonane i zamontowane nowe szafy do kancelarii i archiwum parafialnego. Zakończone także malowanie ścian wewnątrz kościoła sanktuaryjnego.
 • 18 lipca 2012 r. zamontowana została nowa tablica informacyjna (marmurowa) na Sanktuarium, z pozłacanymi literami. Malowane były także elementy dachu kościoła sanktuaryjnego.
 • 20 lipca 2012 r. w zakrystii kościoła Sanktuaryjnego zamontowana została nowa umywalka i podgrzewacz do wody oraz część mebli.
 • 21 lipca 2012 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego.
 • 22 lipca 2012 r. z racji Święta św. Krzysztofa odbyło się na sumie uroczyste błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i poświęcenie nowych w alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Także w tym dniu gościliśmy pielgrzymkę autokarową oraz pielgrzymów przybyłych busami z parafii rejonu lublinieckiego w diecezji gliwickiej. Modlił się także z nami J. E. Ks. abp senior Stanisław Nowak.
 • 28 lipca 2012 r. zakończone zostało ułożenie w ziemi kabla elektrycznego po terenie Kalwarii do kaplicy Ogrójec a następnie do kaplicy Pojmania Pana Jezusa. Ułożony został także kabel do podświetlenia tych kaplic z zewnątrz.
 • 31 lipca 2012 r. modliła się na Kalwarii w Praszce pielgrzymka autokarowa z Sulmierzyc.
 • 1 sierpnia 2012 r. przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z parafii Ozimek i okolic w diecezji opolskiej.
 • 3 sierpnia 2012 r. odnowione zostały duże tablice informacyjne przy alei o nabożeństwie fatimskim oraz przy kaplicy w Szyszkowie – informacje ogólne.
 • 4 sierpnia 2012 r. omalowany został kościółek ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa od strony zewnętrznej na szczycie Kalwarii. Odrestaurowane zostały główne i boczne drzwi do tego kościółka.
 • 7 sierpnia 2012 r. udaliśmy się na doroczną pielgrzymkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej – Matki naszej Kalwarii. Wspólnie z nami pielgrzymowali wierni z Wielunia, Mokrska, Wróblewa, Skomlina, Krzepic, Dzietrznik, Kadłuba, Przedmościa. Modlili się także z nami wierni z rejonu częstochowskiego i zawierciańskiego, łącznie około 600 osób.
 • 10 sierpnia 2012 r. zamontowana została w kościele sanktuaryjnym dębowa nisza, pozłacana, na relikwie błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II.
 • 12 sierpnia 2012 r. tradycyjnie jako w II niedzielę tego miesiąca Jego Ekscelencja abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski przewodniczył uroczystej sumie odpustowej ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej. Najpierw ks. abp przewodniczył nieszporom Maryjnym na Szczycie Kalwarii, następnie poprowadził z tego miejsca do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej procesję zaśnięcia z figurą Matki Bożej na marach. Przed zakończeniem uroczystej Eucharystii ks. abp poświęcił niszę na relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Nisza ta znajduje się w kościele sanktuaryjnym pod Tryptykiem Papieskim.
 • 17 sierpnia 2012 r. przed Sanktuarium zastąpione zostały kostką brukową stare wysłużone płytki. Pewna osoba z Praszki pożyczyła na ten cel. 10.000 zł. Część z tych kosztów pokryta została z tzw. odpisów podatkowych na Kalwarię.
 • 19 sierpnia 2012 r. pod przewodnictwem J. E. Ks. abp seniora Stanisława Nowaka odbyła się procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej z kościoła sanktuaryjnego do kościoła Świętej Rodziny przez bramę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Po tej procesji ks. arcybiskup odprawił uroczystą sumę z poświęceniem wieńcy dożynkowych i wianków.
 • 23 sierpnia 2012 r. nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa Krakowskiego Bractwa Kurkowego na czele z królem kurkowym AD 2012 Kazimierzem Lorancem – Podchalańczykiem.
 • 24 sierpnia 2012 r. rano o godz. 6.00 Mszą św. rozpoczęła się w kościele Świę tej Rodziny pielgrzymka dekanatu praszkowskiego na Jasną Górę. Co dwa lata nasza parafia organizuje w całości to pielgrzymowanie. W tym roku ten zaszczytny obowiązek przypadł naszej rodzinie parafialnej
 • 25 sierpnia 2012 r. jako ostatnią sobotę sierpnia przybyła na naszą Kalwarię pielgrzymka parafii Gorzów Śląski pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Dziuk. Natomiast po południu w wigilię Święta Matki Bożej Częstochowskiej patronki naszej prowincji kościelnej, wierni naszej parafii i przyjaciele Kalwarii w Praszce udali się tradycyjnie też autokarem do Częstochowy. Najpierw uczestniczyliśmy w procesji Maryjnej z Archikatedry na Jasną Górę, a następnie we Mszy św. z ks. biskupami i kapłanami naszej metropolii częstochowskiej.
 • 26 sierpnia 2012 r. w kaplicy w Wygiełdowie została odprawiona uroczysta Msza św. z racji uroczystości patronki tamtejszej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 8 września 2012 r. w Święto Narodzenia Matki Bożej odbył się obchód Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa na naszej Kalwarii. Po mszach św. w tym dniu odbyły się tradycyjne procesje do kaplicy Narodzenia Matki Bożej.
 • 12 września 2012 r. odbył się Dekanalny Dzień Chorych na Kalwarii w Praszce z udziałem J. E. ks. abp seniora Stanisława Nowaka. Rozpoczęcie odbyło się w Sanktuarium akrem Zawierzenia Matce Bożej, natomiast po Eucharystii w kościele Świętej Rodziny i Nabożeństwie Lourdzkim odbyła się Agapa (Uczta Miłości) w Domku Zwiastowania Matki Bożej.
 • 14 września 2012 r. odbył się II doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny.
 • 15 września 2012 r. we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej obchodziliśmy rocznicę konsekracji kościoła sanktuaryjnego. Równocześnie w tym dniu nastąpiło rozpoczęcie Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
 • 18 września 2012 r. w Święto Świętego Stanisława Kostki – patrona Polski polecaliśmy na uroczystej Eucharystii także solenizantów tego dnia J. E. ks. abp seniora Stanisława Nowaka i ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Dzieci, młodzież i starsi parafianie złożyli ks. prałatowi życzenia imieninowo-urodzinowe.
 • 27 września 2012 r. zamontowana został dębowa nisza z pozłacanymi elementami na krzyż z relikwiami 14 stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, który ofiarował nam ks. abp senior Stanisław Nowak. Nisza natomiast stanowi fundację pewnej rodziny z parafii i miejscowego ks. kustosza.
 • 29 września 2012 r. przybyła autokarem i modliła się na Kalwarii w Praszce Grupa POPLON z Wielunia.
 • 7 października 2012 r. odbyło się zebranie w Auli Katechetycznej grupy inicjatywnej powołania Komitetu Jubileuszu 25–lecia naszej Parafii i 10–tej rocznicy powstania Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego na Kalwarii w Praszce. Owa grupa inicjatywna zasugerowała drugie takie spotkanie na dzień 20 października w poszerzonym składzie.
 • 9 października 2012 r. przybyła autokarami na Kalwarię w Praszce grupa 97 osób z Kościana.
 • 11 października 2012 r. wraz z początkiem Roku Wiary ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpoczął się pierwszy akt peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej rodzinie parafialnej. Obraz ten zawieziony do Archikatedry w Częstochowie przez Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej został tam poświęcony przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Wacława Depo metropolię Częstochowskiego na Mszy św. otwierającej Rok Wiary w naszej Archidiecezji. Pasterz Kościoła częstochowskiego poświęcając Obraz Świętej Rodziny jednocześnie udzielił nam błogosławieństwo na to duchowe przedsięwzięcie. Wcześniej skierował do naszej parafii na tą okoliczność specjalny list z dnia 22.09.2012, który został przekazany wszystkim rodzinom i osobom samotnym naszej parafii. List ten został przekazany razem ze słowem Księdza Proboszcza przed Peregrynacją Obrazu Świętej Rodziny w Roku Wiary na Jubileusz 25–lecia istnienia Parafii Świętej Rodziny oraz 10. rocznicę erygowania Sanktuarium Pasyjno–Maryjnego w Praszce. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi, także w naszej rodzinie parafialnej. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego wyrażonym w przesłaniu – Porta Fidei; „W roku wiary każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym aktem wiary” (PF 9). Także z racji 11– tego dnia miesiąca delegacja naszej parafii z Obrazem Świętej Rodziny uczestniczyła w Apelu Maryjnym na Jasnej Górze.
 • 13 października 2012 r. przyjmowaliśmy pielgrzymkę autokarową kolejarzy z rejonu częstochowskiego z ich duszpasterzem ks. Wojciechem Gaurą.
 • 14 października 2012 r. w kościele sanktuaryjnym na Kalwarii w Praszce Obraz Świętej Rodziny rozpoczął swoje peregrynowanie do mieszkańców bloku ul. Listopadowa 15, następnie peregrynacja będzie miała miejsce kolejno u mieszkańców bloku listopadowa 17, 20, 22, 24. Dalszy plan peregrynacji będzie podany w stosownym czasie w kościele Świętej Rodziny. Przy obrazie Świętej Rodziny jest przygotowany do nabycia dla każdej rodziny „Modlitewnik Domowy”. Na pokrycie kosztów druku tego modlitewnika można złożyć dowolną ofiarę. Logo Roku Wiary: łódź, na której maszcie znajduje się symbol Eucharystii. Przypomina nam że, dzięki komunii świętej nasz wiara płynie w głąb naszego życia, nie stoi w miejscu. Dlatego też wymógł przy peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny, najpierw zaprosić do swojego serca Jezusa Eucharystycznego. Dlatego też jako sąsiedzi pomóżmy sobie nawzajem w docieraniu do kościoła po Świętą Rodzinę. Szczególnie weźmy pod uwagę ludzi starszych wiekiem, czy tez chorych. Obłożnie chorym zanieśmy ten Święty Znak do domu i zaprośmy księdza ze Spowiedzią i Komunią świętą w duchu więc głębokiej wiary przyjmijmy czas peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w naszych domach i mieszkaniach. Skorzystajmy jak najobficiej z tego czasu łaski. Pomóżmy sobie i innym umocnić się w wierze.
 • 15 października 2012 r. przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa wiernych z Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Pielgrzymce tej przewodniczył ks. Łukasz Grzywocz z Piekarską Sodalicją Niewiast.20 października 2012 r. ukonstytuował się Komitet Jubileuszu 25 – lecia naszej Parafii i 10. rocznicy powstania Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego na Kalwarii w Praszce. W skład tego komitetu chodzi ks. prałat Stanisław Gasiński oraz Krzysztof Chudzicki, Danuta Czemielewska – Cholak, Elżbieta Gancarek, Bogusław Kaczmarek, Jadwiga Kościelna, Waldemar Kościelny, Bogusław Łazik, Danuta Olczyk – Noga Małgorzata Ogórek, Stanisława Osowska, Robert Pecyna, Jolanta Pawlak, Włodzimierz Pawliński, Józef Pilarski, Longin Przygoda, Adam Sałata, Paweł Sałata, Ryszard Siudmak, Piotr Sokołowski, Honorata Szczuka, Stanisław Szczuka, Katarzyna Szmyt, Jolanta Wiecha, Wojciech Wiktorek. Komitet Jubileuszu serdecznie zaprasza inne osoby do współpracy dla dobra duchowego nas samych i naszych bliźnich w naszej rodzinie parafialnej i nie tylko.
 • 11 listopada 2012 r. przeżywaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Suma o godz. 11.00 została odprawiona w kościele Świętej Rodziny w intencji naszej Ojczyny – Polski jako dziękczynno-błagalną celebrował ks. prałat dr Stanisław Gasiński. Bezpośrednio po tej Eucharystii tradycyjne udaliśmy się procesjonalnie z modlitwą na ustach pod popiersie Sługi Bożego ks. kad. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński szczególnie kochał naszą Ojczyznę i często mawiał: „Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła czynię i dla niej”. Tam u stóp Kalwarii odmówiliśmy modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi a przedstawiciele społeczeństwa, między innymi poczty sztandarowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z Praszki i Kozłowic oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z Praszki, złożyli znicze i kwiaty.
 • 4 listopada 2012 r. odbyło się w auli katechetycznej na plebani zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Oto komunikat podpisany przez członków owej Rady; Zbliża się koniec pierwszego etapu zbierania ofiar na zakup materiału do wykonania posadzki w kościele parafialnym Świętej Rodziny i przeróbki dotychczasowego systemu grzewczego tego kościoła. Podsumowując tę akcję z przykrością stwierdzamy, że dotychczasowe zaangażowanie parafian było mniejsze od spodziewanego. W jakikolwiek sposób zareagowały 193 osoby, z tego w 100% odpowiedziały na Apel Rady Duszpasterskiej 62 osoby. Dotychczas zebrane ofiary na ten cel pokrywają koszt tych inwestycji w 20%. Jednak od tego zadania nie odstąpimy. Mobilizujmy się jeszcze bardziej, żeby zakupić jak najszybciej materiał, którego ceny wciąż rosną. W przyszłym roku nasza parafia przeżywać będzie jubileusz 25–lecia swego istnienia. Została ona erygowana dekretem J. E. Ks. abp dr. Stanisława Nowaka, który przez 24 lata towarzyszył nam, wspierając rozwój tego miejsca kultu. W dowód wdzięczności pragniemy jeszcze w tym roku, w którym kończył swoją misję jako ordynariusz miejsca, uhonorować Jego osobę tablicą fundacyjną pod chórem kościoła Świętej Rodziny. Omówiono sprawy bieżące funkcjonowania naszej parafii, w tym związane z bezpieczeństwem obiektów sakralnych.
 • 18 listopada 2012 r. zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbyły się w każdej parafii naszej archidiecezji wybory nowych Rad Duszpasterskich. Zgodnie z Kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego Parafialna Rada Duszpasterska to; „Ciało doradcze, które pod kierownictwem księdza proboszcza danej parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego, pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej”. Po upływie tygodnia zgodnie z rozporządzeniem diecezjalnym ma nastąpić przyrzeczenie nowych członków PRD. Z urzędu do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą: ks. proboszcz – pełniący funkcję przewodniczącego, ks. wikariusz, katecheci, zatrudnieni w pracy duszpasterskiej w parafii; organista, kościelni. Druga grupa z mianowania ks. proboszcza – przedstawiciele grup apostolskich czy szczególnie zaangażowani w życie parafii. Trzecia grupa z wyboru parafian od 6 – 12 członków. Te osoby zostały w naszej parafii wybrane z pośród 19 zgłoszonych kandydatów do PRD.
 • 25 listopada 2012 r. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zgodnie z rozporządzeniem diecezjalnym na sumie o godz. 11.00 nastąpiło przed ołtarzem Świętej Rodziny przyrzeczenie nowych członków tego gremium. Do grona tego należą: ks. Gasiński Stanisław – proboszcz, ks. Motyka Janusz – wikariusz, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Dymkowski, Paweł Golczyk, Krystyna Herberg, Longin Przygoda, Bogusław Kaczmarek, Jadwiga Kościelna, Waldemar Kościelny, Bernard Marciniak, Grażyna Misiek, Małgorzata Ogórek, Stanisława Osowska, Zbigniew Paluch, Włodzimierz Pawliński, Józef Pilarski, Adam Sałata, Paweł Sałata, Anna Szaniec, Honorata Szczuka, Stanisław Szczuka, Katarzyna Szmyt, Józef Wiatr, Jolanta Wiecha. Szczęść Boże!
 • 26 listopada 2012 r. przywieziona została z pracowni artystycznej w Krakowie figura przedstawiająca Pana Jezusa na modlitwie w Ogrójcu do wybudowanej nowej kaplicy Ogrójec na Kalwarii w Praszce. Zasadniczo kaplice; górna Ogrójca – modlitwy Pana Jezusa na osobności oraz dolna Czuwania Apostołów w Ogrodzie Oliwnym na modlitwie a także kaplica Pojmana Pana Jezusa w Ogrójcu są na ukończeniu stanowiąc fundację. Kaplica podwójna Ogrójec i Czuwania została ufundowana przez J. E. Ks. abp seniora Stanisława Nowaka, natomiast kaplica Pojmania przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego.
 • 28 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce odbyło się spotkanie z burmistrzem Praszki p. Jarosławem Tkaczyńskim na którym określono plan przyszłorocznych działań zmierzających do realizacji cmentarza w Parafii Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce. W spotkaniu tym poza p. Burmistrzem uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Praszce p. Bogusław Łazik, radny p. Józef Pilarski, architekt p. Dorota Szymczak i ks. proboszcz Stanisław Gasiński.
 • 2 grudnia 2012 r. nastąpiło poświęcenie opłatków na stół wigilijny dla naszej Rodziny parafialnej i Przyjaciół Kalwarii w Praszce.


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński