Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePeregrynacja Obrazu Swiętej Rodziny

w Roku Wiary 2012-2013 w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce
na jubileusz 25-lecia istnienia naszej parafii
oraz 10 rocznicę erygowania Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego

1. ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY

(Po modlitwie po Komunii Świętej w kościele)

Kapłan: Módlmy się w intencji tej rodziny, (osoby), która rozpoczyna peregrynację Świętej Rodziny u siebie. Ojcze miłosierny, umocnieni Twoją łaską, zawierzamy Ci dziś jeden z największych darów, jaki ludzie od Ciebie otrzymali, dar życia rodzinnego. Zawierzamy Ci rodzinę, u której rozpoczyna się peregrynacja Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Jej znaku czczonym przez 25 lat na tym miejscu, by wierna sobie do końca budowała na przykładzie Najświętszej Rodziny z Nazaretu swoje szczęście doczesne a dzięki temu i wieczne. Ojcze miłosierny, w Roku Wiary oddajemy tą rodzinę w Twoje ojcowskie dłonie, która otwiera się na przyjęcie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Prowadź, miłosierny Ojcze, wszystkich członków tej rodziny (krewnych tej osoby), drogą prawdziwej miłości i wierności. Polecajmy także Bogu całą naszą rodzinę parafi alną i naszych przyjaciół. W tej intencji módlmy się Aktem Oddania Świętej Rodzinie Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II.

Jezu, Maryjo, Józefi e Święty, Święta Rodzino, w której według cudownego zamysłu Bożego przez długie lata żył ukryty Syn Boży, oddajemy się Tobie i poświęcamy Ci nasze rodziny, gdyż Ty jesteś pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzino jedyna w świecie, która wiodłaś nieznane i ciche życie w Nazarecie, która doświadczyłaś ubóstwa, prześladowań, wygnania, która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, wspomagaj wszystkie rodziny świata, zwłaszcza rodziny chrześcijańskie w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu planu Bożego. Jezu z Nazaretu, Królu Rodzin, bądź obecny w każdym ognisku rodzinnym, aby dawać mu światło, radość, pogodę i męstwo. Maryjo z Nazaretu, bądź Matką każdego „Kościoła Domowego”, ażeby dzięki Twojej macierzyńskiej pomocy, każda rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście stawać się „małym Kościołem”, w którym będzie się odzwierciedlać i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Służebnico Pańska, bądź przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej. Bolesna Matko u stóp Krzyża, zechciej złagodzić cierpienia i osuszyć łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych. Święty Józefie z Nazaretu „Mężu Sprawiedliwy”, niestrudzony pracowniku, nieskazitelny opiekunie powierzonych Ci skarbów – naszych rodzin, strzeż i opiekuj się nimi. Amen.

(Błogosławieństwo kończące Mszę świętą)

Kapłan: Pan z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Kapłan: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

Wierni. Amen. Kapłan: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Wierni. Bogu niech będą dzięki.

Pieśń: Rodziną Boża jesteśmy,
nikt nie jest obcy każdy nasz brat,
daj Jezu nam zrozumieć to,
że trzeba dobrem zwyciężać zło. (3 x)

(Przekazanie Obrazu Świętej Rodziny z ucałowaniem oraz Modlitewnika Domowego)

2. MODLITWY W KOŚCIELE PRZY PEREGRYNACJI OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY

(Zakończenie peregrynacji przed rozpoczęciem Mszy świętej)

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezusa Chrystus.

Obejmijmy modlitewną troską rodzinę, (osobę), która kończy peregrynację Świętej Rodziny w swojej rodzinie, (u siebie). Najświętsza Rodzino z Nazaretu, spraw, aby polecana Tobie rodzina (osoba), cieszyła się Twoim błogosławieństwem, aby wszyscy członkowie tej rodziny (członkowie rodziny tej osoby), byli dla siebie nawzajem oparciem i umocnieniem w przezwyciężaniu codziennych kłopotów. Prośmy Boga naszego Ojca, aby dzieci i młodzież tej rodziny ustrzegł od niewiary i wszelkich zgubnych wpływów dzisiejszej cywilizacji. Wszystkim dodawaj sił do jeszcze lepszego, szlachetniejszego życia w prawdzie i miłości do Ciebie i bliźnich. Zmarłym z naszych rodzin otwórz niebo i daj im miejsce przy stole uczty niebieskiej.

Koronka do Świętej Rodziny

Kapłan: Znak Krzyża Świętego †

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierze w Boga...

Na dużych paciorkach (jeden raz)
Kapłan: Ojcze z nieba Boże, uwielbiamy Cię w Duchu Świętym za ziemską rodzinę Twojego Jednorodzonego Syna, a Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wierni: Dla uproszenia jedności i świętości naszych rodzin.

Na małych paciorkach (dziesięć razy)
Kapłan: Przez przykład życia Świętej Rodziny.
Wierni: Umacniaj w prawdzie i miłości nasze rodziny.

Na zakończenie (trzy razy):
Kapłan: Najświętsza Rodzino z Nazaretu, Jezu, Maryjo, Józefie św. opiekujcie się nami i naszymi rodzinami. (3x)

(Koronkę odmawia się na zwykłym różańcu, tylko jednak trzy dziesiątki na cześć: Jezusa, Maryi i Św. Józefa)

Kapłan: Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym.

Kapłan: Módlmy się: Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece naszą parafi ę, nasze domy, rodziny i wszystko co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwach, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj nasza wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kapłan: W intencji zmarłych z tej rodziny (tej osoby).
Wieczny odpoczynek racz im daj Panie.
Wierni: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Kapłan: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wierni: Amen.

Kapłan: Znak Krzyża Świętego †.

Niech Najświętsza rodzina z Nazaretu błogosławi wszystkim rodzino, które otwierają swoje serca i drzwi domów, mieszkań na Jej przybycie. Po zakończeniu peregrynacji przedstawiciele rodziny proszeni są o wpisanie się do Kroniki Peregrynacji w naszym kościele. Wpis ten staje się świadectwem dla historii tego miejscu kultu oraz znakiem naszego życia religijnego w 25 rocznicę istnienia Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. motywem tej peregrynacji jest Rok Wiary ogłoszony przez Ojca świętego Benedykta XVI a także poświęcenie i posłanie do nas kopii Obrazu Świętej Rodziny przez J. E. ks. abp. dr. Wacława Depo metropolitę częstochowskiego, który skierował do nas w tej sprawie specjalny list. Jest to wyjątkowy gest pasterski Księdza Arcybiskupa skierowany do każdego z nas. Niech w tym obchodzie peregrynacji, nie zabraknie nam żywej wiary ale i zaufania do Pasterza naszej Maryjnej Archidiecezji, który pragnie naszego duchowego dobra na Kalwarii w Praszce. Najświętsza Rodzino z Nazaretu, Jezu, Maryjo, Józefie Święty. Opiekujcie się nami i naszymi rodzinami. Amen.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński