Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZgodzić się na krzyż

– Krzyż jest ciągłym sprawdzianem naszego człowieczeństwa i zawierzenia Panu Bogu – powiedział abp Wacław Depo do kalwaryjskich pątników.

1 sierpnia 2022 r.

Tadeusz Bysina

Tegoroczne pielgrzymowanie archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyło się 1 sierpnia już po raz 38. Upływało na modlitwie o pokój serca i radość, pokój na Ukrainie i na świecie, w myśl hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Modlitwom przewodził metropolita częstochowski. W homilii zaznaczył: - Każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa, który staje pod Jego krzyżem, biorąc swój własny, będzie miał Maryję za matkę. Ona jest w nas, w naszym chrześcijańskim losie. Matka ukrzyżowanego dała nam najwyższy przykład, że nie wolno sprzeciwiać się zamysłowi i woli Boga, który prowadzi nas do prawdziwego i pełnego życia w wieczności. Ale nie inaczej jak przez wierność na własną drogę, nieraz również krzyżową.

Na zakończeniem Mszy św. ksiądz arcybiskup modlitwą Pod Twoją obronę zawierzył wszystkich obecnych Maryi Kalwaryjskiej i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie pątnicy nawiedzali kaplicę Matki Bożej Kalwaryjskiej z Jej cudownym wizerunkiem, a później wzięli udział w modlitwie dróżkami pasyjnymi, śladami pielgrzymowania św. Jana Pawła II. Upraszali dla całej wspólnoty archidiecezjalnej łaskę żywej wiary, nadzieję i miłość. Modlili się także w intencji nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o pokój na świecie. Rozważaniom przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce.

W pielgrzymce obok wiernych naszej archidiecezji wzięli udział pątnicy z Kościoła krakowskiego, łódzkiego i opolskiego. Wśród kapłanów znaleźli się kanclerz Kurii ks. prał Marian Szczerba i sekretarz biskupi ks. kan. Mariusz Trojanowski, ks. kan. Janusz Wojtyla, ks. kan. Zbigniew Jeż, ks. Mateusz Golis, ks. Maciej Modrzejewski, ks. Kamil Cudak, ks. Tomasz Kośny. Wierni przybyli autokarami z parafii: Św. Piotra i Pawła i NMP Częstochowskiej w Częstochowie, Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu, Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, Św. Rodziny w Praszce, św. Stanisława BM w Wieluniu. Koordynator pielgrzymki ks. prał. Gasiński podkreślił, iż skutkiem niedawno przeżywanego czasu pandemii koronawirusa jest w niejednym przypadku duchowe rozleniwienie. Wyraził nadzieję, że minął on bezpowrotnie, i wyraził wdzięczność z tegorocznego pielgrzymowania, odbywającego się tradycyjnie, na przełomie lipca i sierpnia, do miejsca szczególnego dla św. Jana Pawła II w roku 102. rocznicy jego urodzin. Na zakończenie pielgrzymowania wszyscy zostali zaproszeni do nawiedzania bliskiej nam Kalwarii w Praszce i rozważań na Dróżkach Pasyjnych, Paschalnych i Maryjnych oraz św. Józefa.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński