Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce„Tak jak na świętej, naszej, umiłowanej Kalwarii Zebrzydowskiej
i innych podążają pielgrzymi,
tak i my na tej górze w Praszce będziemy niebo zdobywać.
Wielkie łaski Boże na nas czekać będą na tym świętym wzgórzu.
Wszystkie odpusty jakie Kościół daje przydzielam temu miejscu,
erygując niniejszym Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii w Praszce”.

J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak,
Metropolita częstochowski

Kalwaria Praszkowska, 13 września 2004 r.

ODPUST jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy.
Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczone są co do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą człowiek musi odbyć w czyściu.
Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Stan łaski uświęcającej.
  • Brak przywiązania do grzechu.
  • Przyjęcie komunii św.
  • Wykonanie czynności z którymi związany jest odpust.
  • Odmówienie wyznania wiary, „Ojcze nasz” i dowolnej modlitwy w intencji Ojca świętego.

Gdy brak któregoś z tych warunków odpust jest cząstkowy.

Odpusty Kalwaryjskie

1. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej połączony z procesją zaśnieęcia NMP - druga niedziela sierpnia, godz. 12.00
poszerzony o Procesję Tryumfu Maryi Wniebowziętej - trzecia niedziela sierpnia, godz. 10.30 (suma godz. 11.00)

2. Św. Rodziny - Jezusa, Maryi, Józefa - niedziela po Uroczystości Narodzenia Pańskiego, godz. 12.00
(jeżeli w niedzielę po Uroczystości Narodzenia Pańskiego przypada 1 stycznia, święto św. Rodziny obchodzi się 30 grudnia - piątek)
PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński