Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDoroczna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej

na Pełny Obchód Dróżek Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej – papieskiej.
7 sierpnia 2012 r.

Jego Ekscelencja ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski podtrzymując tradycję pielgrzymowania archidiecezjan do Pierwszej Polskiej Jerozolimy, błogosławi na tegoroczne pielgrzymowanie Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Papieskiej, które odbędzie się pod hasłem „ Kościół naszym domem” (hasło roku duszpasterskiego 2011/12). Na Dróżkach Kalwaryjskich rozważać będziemy drogę do odkrywania własnego miejsca w Kościele oraz pogłębiania ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół. Księża udający się ze swoimi wiernymi na doroczną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowkiej proszeni są o zabranie alby i stuły. Pielgrzymowanie to rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Bazylice Kalwaryjskiej pod przewodnictwem ks. abp seniora Stanisława Nowaka. Po Eucharystii udamy się na Dróżki Pasyjne. Szczególnie osoby starsze proszone są o zabranie ze sobą suchego prowiantu i krzesełko turystyczne. Czcigodnych duszpasterzy prosimy o powiadomienie i zachęcenie swoich wiernych do tego pielgrzymowania. Zgłoszenie grupy pielgrzymkowej telefonicznie do końca lipca br. Koordynowaniem pielgrzymowania zajmuje się ks. prał. Stanisław Gasiński – kustosz sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Praszce, tel. 34/359 08 69.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński