Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceOjciec Święty Benedykt XVI
dnia 29 grudnia 2011 r.
mianował ks. Biskupa Wacława Depo,
dotychczasowego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego,
Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim.
Dnia 1 lutego 2012 r. o godz. 11.00
Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski,
objął kanonicznie Archidiecezję Częstochowską,
a dnia 2 lutego 2012 r. o godz. 11.00
dokonał uroczystego ingresu
do Bazyliki Archikatedralnej
p.w. Świętej Rodziny w Częstochowie

„Przychodzę tutaj i przyklękam z pokorą, aby do tej odpowiedzialnej pracy w Archidiecezji Częstochowskiej stanąć wraz z Wami i dla Was. Potrzeba nam nadal mocy Bożej i światła natchnień żywej wiary, którymi odznaczali się moi Czcigodni Poprzednicy. Kieruję wielką nadzieję naszej wiary, która każe mi pokładać ufność w miłosierdziu Bożym przez Serce Jezusa i Jego Niepokalanej Matki – Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej naszego Narodu. Bardzo liczę na ducha współpracy i odpowiedzialności za każdego bez wyjątku człowieka, zarówno w wymiarach służby duchowej, jak i dobra publicznego”
(z homilii ingresowej Ks. Arcybiskupa Metropolity).

Nadzieja „nowej ewangelizacji”

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka! W Święto Ofiarowania Pańskiego – dn. 2 lutego 2012 roku – wszedłem do Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, aby wpatrując się w tajemnicę wspólnoty miłości Najświętszej Rodziny z Nazaretu, po raz kolejny zawierzyć Bogu swoje życie i posługę biskupią wśród Was i dla Was. (...)

Za przykładem św. Pawła – przez głoszenie Ewangelii – pragnę prowadzić Was i wszystkich ludzi do Chrystusa. Was, którzy jesteście blisko i tych, którzy są z dala od Ewangelii i Kościoła. Wobec każdego człowieka, którego spotkam na drogach swojej posługi w Kościele Częstochowskim i poza jego granicami, chcę powtórzyć słowa, które za Benedyktem XVI wypowiedziałem po święceniach biskupich w Zamościu: „Nie pracujemy po to, aby bronić określonej pozycji władzy pasterskiej, jakiejś strategii sterowania ludźmi, ale po to, by ulice naszego miasta i świata były otwarte na Chrystusa”. To jest moje i nasze zadanie „nowej ewangelizacji”, abyśmy za wstawiennictwem Maryi, Jasnogórskiej Matki Kościoła, Świętych Patronów Polski wraz z błogosławionym Janem Pawłem II „czynili Kościół domem”, wspólnotą osób związanych z Bogiem i pomiędzy sobą. (...)

Dlatego z całego serca dziękuję nade wszystko Opatrzności Bożej, która z miłosną troską kieruje losami jednostek i świata, że decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, dane mi jest stanąć pośród Was jako kolejny „sługa Maryi” prowadzący ku Chrystusowi w tajemnicy życia Kościoła.

Na ręce Księdza Arcybiskupa – Seniora Stanisława pragnę podziękować za wieloletni i wielokształtny trud duszpasterskiej odpowiedzialności i współpracy, Księżom Biskupom Pomocniczym, Braciom w kapłaństwie, w tym Wspólnocie Seminarium Duchownego, Osobom Życia Konsekrowanego, a także całej rzeszy katolików świeckich, a w niej, władzom lokalnym różnych wymiarów służb. (...)

W zakończeniu tego Listu, chciałbym dać świadectwo osobistego spotkania w Watykanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w dniu 25 stycznia 2012 roku. Kiedy zwróciłem się z prośbą o apostolskie błogosławieństwo dla nas wszystkich, Ojciec Święty skierował do mnie, a zarazem do nas wszystkich, prostą, ale jakże zobowiązującą prośbę: „Proście za mną przed Obliczem Matki Bożej na Jasnej Górze!” Moja odpowiedź była również prosta: „Modlimy się i przyrzekamy zawsze prosić ...”. To zadanie złożyłem we własnym sercu i Wam przekazuję, aby nasza modlitwa była zawsze wyrazem więzi jedności i miłości do Następcy św. Piotra, który w sposób odpowiedzialny prowadzi Kościół na drogach czasu.

Bogurodzico, Dziewico, Maryjo! Jasnogórska Matko Kościoła i Królowo Polski!
Uproś nam łaskę i światło nadziei na drogach „nowej ewangelizacji”!
Na znak miłości, „która jednoczy i wszystko nam wyjaśnia”, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

(Z Listu pasterskiego Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego WACŁAWA DEPO po ingresie do Bazyliki Archikatedralnej – na dzień 5 lutego 2012 roku).


Boże,
Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych,
wejrzyj łaskawie na swojego sługę
W A C Ł A W A,
którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła częstochowskiego,
daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu,
któremu przewodzi,
aby razem z nim doszedł do życia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.* * *


Po 27 latach posługi biskupa ordynariusza w diecezji, a od 1992 r. archidiecezji częstochowskiej abp Stanisław Nowak przechodzi na emeryturę. Nowym metropolitą częstochowskim Benedykt XVI ustanowił bp. Wacława Depo, dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego.

Nowy metropolita częstochowski abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu k. Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. W Szydłowcu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k. Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835-1912)”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika.

P o ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko-Radomskiej. Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Bp Wacław T. Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. Od roku 2001-2006 był członkiem - konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prałata Wacława T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, jest także delegatem KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ks. Abp Wacław T. Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński