Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
30 sierpnia 2015 r.

Kalwaryjska Matka Zawierzenia w Praszce

Elżbieta Krawczyk

„To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawcę i Jego współcierpiącą Matkę”

W Praszce, położonej w północno-zachodniej części archidiecezji częstochowskiej znajduje się sanktuarium pasyjno-maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, w którym cześć odbiera cudowny wizerunek Matki Bożej, pobłogosławiony i posłany na to miejsce przez Jana Pawła II 19 sierpnia 2002 r., podczas jego ostatniej Mszy św. na polskiej ziemi – w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ten sposób, jak często podkreśla budowniczy i kustosz sanktuarium – ks. prał. dr Stanisław Gasiński, Ojciec Święty niejako przeszczepił na ten skrawek Kościoła częstochowskiego jakąś część tej ponad 400-letniej Kalwarii, do której on sam wielokrotnie pielgrzymował i którą do końca swych dni nosił w sercu. Kalwaria w Praszce w pewnym sensie stała się spadkobierczynią pasyjno-maryjnego kultu, którego źródło bije z otaczanego czcią wizerunku Maryi z Dzieciątkiem.

Nie mogliśmy inaczej

Do Kalwarii w Praszce i znajdujących się na jej terenie Dróżek Pasyjnych, Maryjnych i św. Józefa oraz Paschalnych można odnieść słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej: „To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawcę i Jego współcierpiącą Matkę. A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary i nadziei – tę moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu”. Błogosławiąc natomiast i posyłając wierną kopię kalwaryjskiego wizerunku Matki Bożej do Praszki, mówił: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”.

– Nie mogliśmy tego przyjąć inaczej – mówi „Niedzieli” Ksiądz Kustosz. – Z błogosławieństwem i z pomocą ówczesnego ojca naszej maryjnej archidiecezji – abp. dr. Stanisława Nowaka czyniliśmy wszystko, aby wypełnić ten duchowy testament świętego Papieża, pracując nad rozszerzaniem Jej królowania w sercach i umysłach tych, którzy tu przybywają, aby się modlić i spoglądać w oczy Matki, które Ona miłosiernie zwraca ku swym dzieciom.

10 sierpnia 2014 r. ta praca nabrała jeszcze pełniejszego znaczenia, kiedy to abp dr Wacław Depo – obecny metropolita częstochowski, który przejął po ojcowsku wielką troskę o sanktuarium kalwaryjskie w Praszce – nadał cudownemu wizerunkowi tytuł: Kalwaryjska Matka Zawierzenia oraz zainicjował proces koronacyjny, powołując komitet ds. przygotowania koronacji papieskimi koronami. Od tego dnia rozpoczęło się wzmożone duchowe i materialne przygotowanie do tej wiekopomnej uroczystości.

Wszystko ku większej czci Maryi

Wszystko, co przeżywała Kalwaria w Praszce w ciągu minionego roku, nosiło na sobie rys koronacyjny, miało do tego wydarzenia prowadzić i przygotowywać. Poza tradycyjnymi uroczystościami, obchodami i misteriami na Kalwarii w Praszce przybyło tu wiele pielgrzymek z poszczególnych regionów duszpasterskich archidiecezji częstochowskiej, w których brały udział tysiące wiernych. Od grudnia 2014 do sierpnia 2015 r. w pierwsze soboty miesiąca sanktuarium w Praszce przeżywało Nowennę Miesięcy, podczas której zaproszeni kapłani modlitwą i słowem Bożym przygotowywali zarówno wiernych parafii Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, na której terenie znajduje się to archidiecezjalne sanktuarium, jak i zorganizowanych oraz indywidualnych pielgrzymów do jak najgłębszego osobistego ukoronowania Maryi w swym sercu.

Doniosłym wydarzeniem było w tym okresie spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, które miało miejsce 18 marca br. Na ten dzień właśnie delegacja archidiecezji częstochowskiej udała się do Rzymu, aby prosić papieża Franciszka, by pobłogosławił korony dla Matki Bożej. W skład delegacji wchodzili: abp Wacław Depo, ks. prał. Stanisław Gasiński – proboszcz parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, ks. prał. Teofil Siudy – przewodniczący Komitetu Koronacyjnego oraz ks. dr. Mariusz Trojanowski – sekretarz metropolity częstochowskiego. Do spotkania doszło na Placu św. Piotra, po zakończonej audiencji generalnej. Ojciec Święty nie tylko przez błogosławieństwo, ale też przez położenie prawej dłoni na korony potwierdził swą duchową łączność w akcie koronacji.

Niech nam króluje

Wielki dzień koronacji papieskimi koronami został wyznaczony na 12 września br. na godz. 11.00. Tego dnia po uroczystej procesji z cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na szczycie Kalwarii w Praszce odbędzie się jego koronacja. Będzie to druga, po 128 latach, koronacja wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dokona jej abp dr Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, z udziałem abp. dr. Celestino Migliorego – nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Ks. prał. Stanisław Gasiński serdecznie zaprasza Kapłanów i Czytelników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” do udziału w uroczystości koronacji papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Niech przez naszą liczną obecność umacnia się Jej królowanie na kalwaryjskim wzgórzu w Praszce, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i sercach.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński