Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 35
29 sierpnia 2021 r., str. IV

Odpusty na „wieczystą moc”

Tadeusz Bysina

Papież Franciszek udzielił odpustów zupełnych in perpetuo, mających „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających kalwarię w Praszce.

W czasie uroczystości odpustowej ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, która miała miejsce 8 sierpnia, abp Wacław Depo odczytał dekret Stolicy Apostolskiej z 6 sierpnia o odpustach in perpetuo dla Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z okazji niektórych świąt i uroczystości obchodzonych w ciągu roku.

Dla zbawienia dusz

Oznacza to, że w te wybrane dni liczni pielgrzymi i wierni lokalnej wspólnoty parafialnej przybywający na kalwarię w Praszce będą mogli otrzymać odpust zupełny. Można go zyskać pod zwykłymi warunkami, czyli: należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św. i odmówić modlitwę w intencjach papieża. Odpust wierni mogą otrzymać za siebie lub za zmarłych. Dekret podpisał kard. Mauro Piacenza, penitencjarz większy i ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. Ten dar Kościoła dla wiernych, zaaprobowany i pobłogosławiony przez Stolicę Apostolską i Ojca Świętego Franciszka, abp Depo przekazał na ręce ks. prał. Stanisława Gasińskiego, kustosza kalwarii w Praszce, który powiedział: – Teraz właśnie zaczyna się szczególny czas łaski na kalwarii w Praszce, na zawsze, na wieczność. Od tego bowiem momentu mamy odpusty zupełne mające wieczystą moc dla wszystkich wiernych nawiedzających to miejsce w celu pogłębienia pobożności kalwaryjskiej i zbawienia dusz.

Kto by pomyślał...

Ważnym wydarzeniem było również zakończenie odpustu ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 15 sierpnia. Uroczystościom przewodniczył ks. prał. Krzysztof Nykiel. Przed rozpoczęciem procesji triumfu Maryi Wniebowziętej na stoku Góry Oliwnej zostało odprawione nabożeństwo maryjne. Następnie wszyscy zebrani udali się przez Bramę Ośmiu Błogosławieństw – Zmartwychwstałego Chrystusa do kościoła Świętej Rodziny, gdzie ks. Nykiel przewodniczył dziękczynnej Sumie za plony. – Kiedy hitlerowskie Niemcy zdecydowały się bombardować tę ziemię, rozpoczynając II wojnę światową, nigdy nie myślano, że tutaj, na tym wzgórzu w Praszce, powstanie kalwaria, sanktuarium, czyli miejsce święte, gdzie my, jako dzieci tej ziemi, będziemy mogli się gromadzić na modlitwie i odśpiewywać dziękczynne Te Deum, gdzie tutaj, na kalwarię w Praszce, będą mogli przybywać pielgrzymi z kraju i zagranicy – podkreślił w homilii. – Dostrzegła to Stolica Apostolska, udzielając odpustu zupełnego z okazji rozlicznych świąt i uroczystości, które się tutaj odbywają, na wiecznej rzeczy pamiątkę – in perpetuo. To wielki dar Ojca Świętego oraz powód do radości serca, do dziękczynienia, do wyśpiewania i wypowiedzenia Bogu dziękczynnego Te Deum – dodał ks. Nykiel.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński