Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 41
9 października 2005 r.

Dekanalne Pielgrzymki Chorych

Na Kalwarii w Praszce

Andrzej Antkowicz

Przyjęcie przez chorych błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem jest świadectwem ich wiary w Opatrzność Bożą
Fot. Archiwum parafii

9 września br. abp Stanisław Nowak modlił się w intencjach chorych, starszych w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Przybyłych w pielgrzymce chorych na Makowe Wzgórze Metropolitę Częstochowskiego oraz kapłanów i parafian dekanatu praszkowskiego przywitał ks. kan. Stanisław Gasiński – kustosz sanktuarium. „Cieszę się, że właśnie to miejsce zostało wybrane na wspólną modlitwę ludzi starszych, chorych i cierpiących – powiedział Ksiądz Kanonik. – Tutaj, stając przed Kalwaryjskim Obliczem Najświętszej Maryi Panny i patrząc w Jej oczy, człowiek starszy i chory może tak jak Niepokalana wytrwać do końca w pełnieniu woli Boga. Tak, jak na obrazie Matka tuli do serca swojego Syna tak może przytulić każdego z nas. W chwilach cierpienia Jej pomoc pozwala ochotnie ofiarować cierpienie Bogu”.
O wyjątkowej wymowie obecności chorych, starszych wiekiem i sprawujących nad chorymi opiekę na praszkowskiej Kalwarii mówił też abp Stanisław Nowak podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji: „Eucharystia sprawowana w tym miejscu jeszcze wyraźniej jest przez nas postrzegana jako śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela. Temu, który cierpieniu nadał sens zbawczy i zwyciężył śmierć przez zmartwychwstanie oddajmy nasze życie z codziennymi trudnościami. Tak uczyniła Maryja – Matka Bolesna”. Następnie Ksiądz Arcybiskup w obecności przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej poświęcił kolejne krzyże, które staną na Kalwarii Makowego Wzgórza. Końcową część spotkania wypełniło nabożeństwo eucharystyczne w kaplicy Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny. Podczas nabożeństwa pielgrzymi otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, w sposób jaki udzielane jest w maryjnym sanktuarium w Lourdes.
Po czasie wypełnionym modlitwą zebrani zaproszeni zostali przez Kalwaryjskie Bractwo na poczęstunek, podczas którego dzielono się wszystkim tym, co wypełnia codzienność – tym co piękne, radosne, jak i tym co naznaczone jest krzyżem. Refleksje, jakie zrodziły się podczas spotkania zamknąć można – jak podpowiedział Arcypasterz – w myśl Jana Pawła II: „Podczas spotkania Maryi stojącej pod krzyżem swojego umierającego Syna, dokonuje się komunia człowieka z Chrystusem, komunia ludzkiego cierpienia z cierpieniem Zbawiciela”. Dlatego też w tym miejscu, w którym Maryja szeroko otwiera swoje ramiona i serce oraz, do którego przybywa coraz więcej pielgrzymów wszyscy czujemy się szczególnie dobrze”. Za wspólną modlitwę ks. kan. Stanisław Gasiński podziękował Metropolicie Częstochowskiemu oraz na ręce ks. kan. Mieczysława Papiernika – dziekana złożył wyrazy wdzięczności, wszystkim przybyłym kapłanom i wiernym z dekanatu.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński