Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
15 września 2002 r.

„Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”

Katarzyna Woynarowska

Makowe Wzgórze leży na pogranczu Małopolski, Śląska i Wielkopolski, na granicy archidiecezji częstochowskiej, kaliskiej i opolskiej. W latach 70. i 80. w Praszce powstało nowe osiedle robotnicze, zamieszkane głównie przez pracowników dynamicznych wówczas zakładów „Polmo – Praszka”. W 1988 r. na niedalekim Makowym Wzgórzu pierwszy proboszcz nowej parafii – ks. Stanisław Gasiński wybudował tymczasowy kościół. Sam wynajął mieszkanie w pobliskim bloku. Tak zaczyna się historia kościołów na Makowym Wzgórzu – dziś już dwóch, ponieważ obok pierwszej świątyni powstaje nowy kompleks sakralno-duszpasterski. Przed pierwszym kościołem stanął wkrótce Domek Matki Bożej, a u podnóża Makowego Wzgórza – Cokół Fatimski, wzniesiony na pamiątkę peregrynacji po Polsce Figury fatimskiej (1996r.). Jest też Brama Ośmiu Błogosławieństw Trzeciego Tysiąclecia, poświęcona św. Józefowi, kaplica Najświętszego Serca Jezusowego, wielki metalowy krzyż Trzeciego Tysiąclecia i inny, poświęcony pamięci zmarłych w obronie Kościoła i Ojczyzny. W 1993 r. na terenie osiedla Mickiewicza stanął krzyż „Golgota” – był to początek tzw. Kalwarii w Praszce. Od tego momentu każdego 13. dnia miesiąca, począwszy od maja do października, odprawiane są na Makowym Wzgórzu nabożeństwa fatimskie, których częścią są procesje pokutne do krzyża na „Golgocie”.
W tym roku parafia na Makowym Wzgórzu przeżywa dwa historyczne zdarzenia. Pierwsze – związane było z pielgrzymką papieską do Polski.
19 sierpnia delegacja z parafii przybyła do Kalwarii Zebrzydowskiej, by w czasie uroczystości 400-lecia utworzenia tamtejszego Sanktuarium poprosić Ojca Świętego o poświęcenie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej znajdującego się już w głównym ołtarzu pierwszego kościoła na Makowym Wzgórzu, pw. Matki Bożej Kalwaryjskiej.
- Wielkie modlitewne spotkanie z Ojcem Świętym połączone było z poświęceniem przez Następcę św. Piotra przywiezionego przez nas wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na wyraźne wezwanie Ojca Świętego podeszliśmy bliżej, a On dotknął wizerunku i powiedział: „ Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie” – wspomina ks. prob. Stanisław Gasiński.
Drugim historycznym dla miejscowej wspólnoty wydarzeniem jest konsekracja pierwszej świątyni na Makowym Wzgórzu, której dokona abp Stanisław Nowak 15 września br. Przygotowania duchowe trwają od 13 sierpnia, a w samą uroczystość konsekracji poświęcone zostaną także cokół i popiersie kard. Stefana Wyszyńskiego, w związku z obchodzonym w ubiegłym roku 100-leciem urodzin Prymasa Tysiąclecia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński