Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 36
2 września 2012 r.

„Matka Boża Kalwaryjska płacze nad nami krwawymi łzami”

Ks. Antoni Tatara

7 sierpnia odbyła się doroczna pielgrzymka archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami bł. Jana Pawła II. Na dziedzińcu klasztornym abp. seniora Stanisława Nowaka powitał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wspólnie z ks. prał. dr. Stanisławem Gasińskim, kustoszem Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce – koordynatorem owego pielgrzymowania. Obecni byli także kapłani ze swoimi wiernymi z różnych rejonów archidiecezji (ok. 500 osób); katecheci z Częstochowy i okolic, wierni z Zawiercia z parafii: Świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Bożego Ciała; z Góry Włodowskiej – parafia św. Franciszka z Asyżu, z ziemi wieluńskiej, Praszka – parafia Świętej Rodziny, parafia św. Jakuba w Krzepicach; parafie w Wieluniu: św. Stanisława BM oraz św. Barbary; parafie: św. Stanisława BM w Mokrsku, w tym wierni z Wichernika i Wróblewa, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Skomlinie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach, św. Marii Magdaleny w Ożarowie, św. Jana Ewangelisty w Pątnowie, Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie, św. Jadwigi Śląskiej w Przedmościu, wierni z archidiecezji krakowskiej: parafie – Wadowice, Rzozów, Radziszów i Wola Radziszowska oraz z diecezji kaliskiej: parafie – Dzietrzkowice, Łubnice, Lututów.

Następnie zebrani udali się do Bazyliki Kalwaryjskiej, by tam sprawować Mszę św. pod przewodnictwem abp. Nowaka. Na początku Eucharystii Ojciec Kustosz powitał wszystkich zebranych, podkreślając szczególne związki abp. Stanisława Nowaka i ks. prał. Stanisława Gasińskiego z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że wszyscy zebrani przybyli do Matki Bożej Kalwaryjskiej płaczącej nad naszą Ojczyzną krwawymi łzami. Nawiązał do historii pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej 400 lat temu w miejscowości Kopytówka na terenie parafii Marcyporęba, skąd obraz ten dotarł do powstającego wówczas sanktuarium pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dostojny pielgrzym podkreślił, że jest wiele powodów do płaczu Maryi nad współczesną polską rzeczywistością. Zachęcał pielgrzymów, aby tak jak Dzieciątko Jezus, które mocno przytula się na obrazie kalwaryjskim do serca swojej Matki, tak i pielgrzymom udawało się przytulać do Maryi, a przez to bardziej jeszcze kochać Boga ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego.

W czasie modlitwy wiernych oraz podczas modlitwy zawierzenia Maryi Kalwaryjskiej na zakończenie Mszy św. i na dróżkach pasyjnych wszyscy pielgrzymi modlili się w intencji wiernych archidiecezji częstochowskiej na czele z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim. Podczas Eucharystii wierni śpiewali prastare pieśni kalwaryjskie pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Gasińskiego.

W samo południe na Placu Rajskim przed Bazyliką Kalwaryjską Arcybiskup Senior odmówił z wiernymi modlitwę „Anioł Pański” na rozpoczęcie pełnego obchodu Dróżek Pasyjnych.

Tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Abp Nowak w rozważaniach pomagał zgromadzonym pielgrzymom odkryć ich własne miejsce w Kościele jako swoim domu. Na zakończenie, w imieniu zebranych, podziękowanie Arcybiskupowi Seniorowi za wielki trud ewangelizacyjny złożył ks. prał. Marian Szczerba z Częstochowy. Podziękował także ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu za trud organizacyjny i osobom z nim współpracującym. Rozsyłając pielgrzymów na szczycie Kalwarii, Arcybiskup Senior udzielił wszystkim błogosławieństwa, życząc dalszego pogłębienia ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za dom, któremu na imię Kościół.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński