Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 39
29 września 2002 r.

Kalwaryjska Świątynia

Fot. Archiwum

15 września arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak konsekrował kościół Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce na „Makowym Wzgórzu”. W ciągu kilkunastu lat puste kiedyś wzgórze zapełniło się dwoma kościołami. Ten większy, pw. Świętej Rodziny, spełnia funkcję kościoła parafialnego. Ten mniejszy, od którego zaczęła się historia parafii, jest teraz miejscem kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej i w niedługim czasie będzie podniesiony do rangi sanktuarium maryjnego.

Całą uroczystość można by streścić w słowach, które wypowiedział Ksiądz Arcybiskup: „To miejsce staje się od 13 lat prawdziwym sanktuarium. Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki czciciel Matki Bożej Kalwaryjskiej, wielki Boży człowiek, przez pobłogosławienie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej dla kościoła w Praszce wyznaczył temu miejscu pewną rolę i dlatego konsekrujemy kościół Matki Bożej Kalwaryjskiej w Jego duchu. Powiedział przecież Papież w Kalwarii: Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”.
Wszyscy, którzy byli uczestnikami uroczystości konsekracyjnych, mogą śmiało powiedzieć, że Jan Paweł II był tu obecny duchowo poprzez naukę, którą nam zostawił w czasie ostatniej pielgrzymki. Tę naukę o Miłosierdziu Bożym przypomniał nam Pasterz Kościoła częstochowskiego.

Procesja

Zbliżając się do parafii na Makowym Wzgórzu, można zobaczyć wielki krzyż. To tutaj, na Golgocie, rozpoczyna się wiele uroczystości parafialnych, a zwłaszcza comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Tak było i tym razem. Nieopodal krzyża Pasterz archidiecezji poświęcił popiersie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie tu, na początku alejki, stanął pomnik Wielkiego Prymasa. Od tej pory on – Prymas Tysiąclecia – będzie witał wszystkich, którzy alejką podążać będą na Makowe Wzgórze. Będzie nie tylko witał, ale także przypominał, co to jest wierność Kościołowi i miłość do ojczyzny. Dla tej zaś wspólnoty może być też znakiem celu, który jeśli jest zgodny z wolą Bożą, może być zawsze osiągnięty.
Procesja udała się w kierunku kościoła kalwaryjskiego, który wita okazałą tablicą pamiątkową. Czytamy tam m. in.: „Obiekt ten został wybudowany staraniem Księdza Kanonika Stanisława Gasińskiego, miejscowego proboszcza, dzięki ofiarności jego przyjaciół w kraju i za granicą oraz parafian Makowego Wzgórza w Praszce”.

Konsekracja

Najpierw przed drzwiami świątyni Ksiądz Arcybiskup otrzymał klucze i otworzył główne wejście, którym podążyli uczestnicy procesji. Po wejściu odmówił modlitwę poświęcenia, a nastęnie pokropił wodą święconą ołtarz, ściany i wiernych. Liturgia Słowa Bożego zakończyła się homilią Księdza Arcybiskupa. W dalszej kolejności nastąpiły: modlitwa i Litania do Wszystkich Świętych oraz złożenie w ołtarzu relikwii św. Faustyna. Życiorys tego świętego przedstawił ks. Janusz Wojtyla – kapelan Księdza Arcybiskupa. Wreszcie to, co w tym dniu najważniejsze – Modlitwa konsekracyjna, namaszczenie ołtarza i ścian kościoła. Szczególnie wymowne dla parafian było odsłonięcie obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. To jest właśnie ten obraz, wierna kopia wizerunku z Kalwarii Zebrzydowskiej, który Ojciec Święty poświęcił w czasie swej ostatniej pielgrzymki do Polski.
Dalsza część Mszy św. to oczywiście Liturgia eucharystyczna, poprzedzona złożeniem darów. W procesji szły dzieci z kwiatami, młodzież przyniosła chleb i wino, mama proboszcza ks. kan. Stanisława Gasińskiego złożyła kielich, gong i dzwonki oraz ornat, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej przynieśli księgę ofiar wiernych na rzecz rozwoju tutejszej parafii. Do Komunii św. przystąpiło w tym dniu bardzo wiele osób, uroczystości były bowiem poprzedzone przygotowaniem duchowym, które odbyło się 13 września, a prowadził je bp Jan Wątroba. Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup umieścił Najświętszy Sakrament w tabernakulum, by tutaj już zawsze był obecny Chrystus.

Wyrazy wdzięczności

Na zakończenie były oczywiście podziękowania. Budowniczy i organizator życia religijnego na Makowym Wzgórzu – ks. Stanisław Gasiński powiedział: „Poświęcenie kościoła kalwaryjskiego ma wymiar szczególny, ponieważ idea obecności cudownego wizerunku Matki Bożej na tym miejscu zrodziła się w sercu Księdza Arcybiskupa i dzisiaj znalazła swój wyraz”. Dlatego szczególne podziękowanie kieruję do Arcypasterza”. Ks. Stanisław dziękował też tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu tej uroczystości oraz wszystkim gościom. Byli wśród nich Ojcowie Franciszkanie z Kalwarii Zebrzydowskiej z prowincjałem Ojców Bernardynów w Polsce – o. Romualdem Koślą. Jemu Ksiądz Proboszcz podziękował za przekazane parafii relikwie Świętego Krzyża. Dziękował też księżom, siostrom zakonnym, diakonom i przedstawicielom władzy lokalnej. Dziękowali także przedstawiciele parafii: Księdzu Arcybiskupowi za akt konsekracji, a Księdzu Proboszczowi Stanisławowi za oddaną służbę kapłańską i troskę o wspólnotę.
Ostatnie słowo należało do Arcypasterza, który przed błogosławieństwem powiedział: „Dziękuję bardzo dzielnemu Księdzu Proboszczowi – kanonikowi kapituły zawierciańsko-żareckiej za wybudowanie Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach, i za to miejsce w Praszce, które nieustannie staje się coraz piękniejsze jako kompleks sakralno-duszpasterski”. Na te słowa wierni zareagowali oklaskami, bo wiedzą, że odznaczenie dla Proboszcza jest wyrazem uznania i wdzięczności także dla całej wspólnoty.
Uroczystość dobiegła końca, ale życie parafii toczy się dalej. A jak znam ks. Gasińskiego, na tym się nie skończy, wzgórze jest bowiem duże i piękne. W kościele kalwaryjskim Msze św. są sprawowane w każdą środę o godz. 17.00 i 18.00 z odsłonięciem cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej przed pierwszą Mszą św., a zasłonięciem po drugiej Mszy św., połączone z Nowenną do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Niedzielna Msza św. jest sprawowana o godz. 17.00 – od września do czerwca, a w czasie wakacji o godz. 8.00 rano, również z odsłonięciem i zasłonięciem obrazu kalwaryjskiego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński