Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 39
28 września 2014 r.

Droga ku koronacji

Ks. Jacek Molka

W sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce 13 września odbyło się pierwsze spotkanie komitetu ds. przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Pierwsze spotkanie wpisało się w 10. rocznicę erygowania Kalwarii Praszkowskiej. Rozpoczęło się odczytaniem modlitwy zawierzenia św. Jana Pawła II Matce Bożej Kalwaryjskiej, którego dokonał – po słowie powitania – ks. prał. Stanisław Gasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce oraz kustosz sanktuarium.

Po modlitwie zawierzenia, w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego, wszyscy oddali cześć relikwiom Krzyża Świętego, przechowywanym w sanktuarium. Następnie członkowie komitetu przeszli do auli katechetycznej, gdzie odbyła się zasadnicza część spotkania. Obradom tego gremium przewodniczył ks. prał. Teofil Siudy – przewodniczący komitetu. Podczas spotkania wskazano na niektóre etapy duchowego przygotowania do koronacji, takie jak m.in. nowenna, która będzie odprawiana w pierwsze soboty miesiąca, poczynając od grudnia br. Zakończy się ona w sierpniu 2015 r. Ważnym elementem będzie również peregrynacja kopii cudownego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia po parafiach dekanatów ziemi wieluńskiej. Został też wystosowany apel komitetu do miejscowych parafian, pielgrzymów i przyjaciół Kalwarii w Praszce, wskazujący na najistotniejsze kwestie związane z przygotowaniami do koronacji.

Warto zaznaczyć, że błogosławieństwa dla tego przedsięwzięcia udzielił także abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy, z którym ks. prał. Stanisław Gasiński spotkał się 6 września br. podczas obchodów III Miechowskich Dni Jerozolimy. Wtedy też odebrał z jego rąk w Miechowie dokumenty przynależności do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Patriarcha Jerozolimy otrzymał w darze od sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce haftowaną stułę z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

O pracach komitetu ds. przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce oraz o przygotowaniach do koronacji będziemy informować na bieżąco.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński