Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKardynał Kazimierz Nycz EMCSSH na Kalwarii w Praszce
w V rocznicę koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia

Tadeusz Bysina

„Cieszymy się z istnienia kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny na Kalwarii w Praszce, stąd także obecność tutaj członków Zakonu Świętego Grobu z Jerozolimy i zawierzenie, którego dokonaliśmy ustami polskiego zwierzchnika. Wiemy, że służbą Zakonu jest Święty Grób i troska o niego, ale również troska o chrześcijan w Ziemi Świętej. Tak więc ogarniamy dzisiaj modlitwą te wszystkie miejsca Palestyny, gdzie chrześcijanie żyją i cierpią, zawierzamy ich Matce Bożej Królowej Palestyny tu, w tym sanktuarium, jedynym w Polsce, z Jej kaplicą. Pod opiekę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i zarazem Matki Bożej Królowej Palestyny oddajemy również tych, którzy w ostatnich dniach tak strasznie ucierpieli w Libanie” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, który – w roku ogłoszonej beatyfikacji sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego jako jego następca oraz w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II i 100-lecia Cudu nad Wisłą – przybył na odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarię w Praszce 9 sierpnia 2020 r.

Stacja I. Poświęcenie tablicy upamiętniającej Prymasa Tysiąclecia.

Przy popiersiu sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego u podnóża Kalwarii ks. dr Stanisław Gasiński w imieniu zebranych powitał księdza kardynała, prosząc o poświęcenie pamiątkowej tablicy, powstałej dla upamiętnienia ogłoszenia beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przywódcy duchowego, przewodnika milionów Polaków, dzięki którego posłudze Kościół w Polsce wydał światu najpiękniejszy owoc, jakim był papież św. Jan Paweł II. Po poświęceniu tablicy miejscowe Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej złożyło kwiaty duchowemu przywódcy Polaków.

Stacja II. Procesjonalne przejście do kościoła parafialnego Świętej Rodziny i wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki.

Komandor z gwiazdą Karol Szlenkier OESSH, członek rodziny błogosławionej, złożył o niej świadectwo, a następnie ks. kard. Nycz poświęcił ołtarz i relikwiarz błogosławionej pielęgniarki w kaplicy Miłosierdzia Bożego, po czym nastąpiło błogosławieństwo relikwiami oraz ich złożenie. Modlitewne czuwanie przy relikwiach przed Sumą odpustową poprowadził ks. prałat prof. Kazimierz Szymonik ESSH. Intencją modlitwy było oddalenie pandemii oraz wiara i miłość wszystkich Polaków.

Stacja III. Nawiedzenie kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny.

Przed Sumą odpustową ksiądz kardynał nawiedził kaplicę Matki Bożej Królowej Palestyny, jedyną pod tym wezwanie w Polsce, a Józef Dąbrowski C*SSH, zwierzchnik OESSH w Polsce, odmówił Modlitwę Rycerza do Matki Bożej Królowej Palestyny, Patronki Zakonu. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Stacja IV. Powitanie uczestników uroczystości i Akt Zawierzenia.

W kościele sanktuaryjnym przy dźwięku fanfar został odsłonięty obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ukoronowany przed pięciu laty papieskimi koronami papieża Franciszka. Kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Gasiński, witając wszystkich przybyłych na uroczystą Sumę odpustową, powiedział m.in.: „Cieszymy się z naszego zgromadzenia liturgicznego, które pragnie uczcić Zaśnięcie Matki Bożej. Chcemy rozważać ten szczególny moment Jej pięknego życia, który jest zapowiedzią i naszego, ufamy, szczęśliwego przejścia do domu Ojca. Radujemy się ogromnie, że dziś dopisujemy kolejną ważną datę do historii naszego Sanktuarium i Kalwarii w Praszce, z racji obecności wśród nas Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza. Witam równie serdecznie i gorąco Jego Ekscelencję ks. abp. Stanisława Nowaka, wielkiego dobroczyńcy tego świętego miejsca. Przed 18 laty nastąpiło wydarzenie, które dało podwaliny pod wszystko, co dziś nazywamy Kalwarią w Praszce. Tego dnia nasz umiłowany św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimie pobłogosławił ten cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej i wyraził pragnienie, aby Ona królowała także w Praszce. Uczyniliśmy wszystko, aby to pragnienie świętego Papieża spełnić, doprowadzając do papieskiej koronacji tego wizerunku. Ciągle pracujemy nad tym, aby to królowanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na tym miejscu obejmowało coraz szersze przestrzenie ludzkich serc i dusz”.

Ksiądz kustosz poprosił księdza kardynała i księdza arcybiskupa oraz przybyłych kapłanów wszelkich stopni i godności oraz wiernych o gorącą modlitwę w intencji powodzenia tego dzieła, rozszerzania królowania Maryi tu, na Kalwarii w Praszce. Słowa powitania skierowane zostało również do sióstr zakonnych z klasztoru Sióstr Felicjanek w Praszce oraz braci kleryków, przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa tegoż Zakonu wraz Zarządem, przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Krakowa, przedstawicieli władz cywilnych powiatu oleskiego i miasta Praszki oraz braci strażaków z pocztem sztandarowym i komendantem powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, starszym brygadierem Jarosławem Zalewskim. Powitany został także poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce, chór Kameralny VOX ANIMAE działający przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach, Kwintet Dęty Blaszany z Opola, przedstawiciele mediów, Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, pielgrzymi, dobroczyńcy Kalwarii w Praszce oraz Parafianie.

W dalszej części ksiądz kustosz poprosił księdza kardynała o dokonanie Aktu Zawierzenia wszystkich zebranych i ich bliskich wstawiennictwu Tej, którą przyzywamy jako Matkę Miłosierdzia, Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. Po tym akcie Józef Dąbrowski C*SSH, zwierzchnik OESSH w Polsce, złożył wotum zakonne Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia w 25. rocznicę reaktywowania Zakonu w Polsce. Ponad to kardynał Nycz złożył również w sanktuarium swój pas kardynalski jako wotum dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Następnie ksiądz kardynał udał się do Domku Zaśnięcia Matki Bożej, skąd wyruszyła procesja przy marszach żałobnych z figurą Matki Bożej Zaśniętej na marach w roku pandemii wyjątkowo do kościoła Świętej Rodziny, a nie do ołtarza koronacyjnego na szczycie Kalwarii, jak to ma zwykle miejsce podczas uroczystości odpustowej.

Stacja V. Uroczysta Suma odpustowa.

W kościele parafialnym Świętej Rodziny sprawowana była Suma odpustowa. W homilii ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, podkreślił m.in.: „U podstaw Kalwarii w Praszce, leży nie tylko troska Waszego proboszcza, kustosza ks. prałata Stanisława Gasińskiego CSSH, który jest twórcą tego miejsca kultu i został ukształtowany przez Kalwarię Zebrzydowską, z pobliża której pochodzi, ale i troska ówczesnego metropolity – abp. Stanisława Nowaka, który pochodząc również z pobliża Kalwarii Zebrzydowskiej i będąc pielgrzymem tego sanktuarium, postawił sobie jako ważny cel, żeby Archidiecezjalne Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce stało się wzorem dla sanktuariów na terenie archidiecezji częstochowskiej”. Ksiądz kardynał przypomniał też, że tegoroczny odpust kalwaryjski w Praszce miał być dziękczynieniem za beatyfikację sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, która nie odbyła się na skutek pandemii. Podkreślił: „Nie możemy pozwolić na to, żeby wielki prymas, który gromadził wokół siebie setki tysięcy ludzi, był beatyfikowany w zaciszu małego kościoła, w obecności 60 czy 100 ludzi. Potrzebujemy nie wirtualnej, a realnej uroczystości, która da nam nowego patrona i wzór do naśladowania, również w głoszeniu Ewangelii”. Jak zauważył metropolita warszawski, dzisiejsze sprawy są podobne do tych, z którymi na Kalwarię pielgrzymowali dwaj wielcy pasterze Kościoła w Polsce: ks. kard. Karol Wojtyła – Jan Paweł II i ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Tą sprawą jest rodzina. Ona woła o modlitwę, ale potrzebuje także wielkiej pracy nad sobą, żeby wypełnić zadania. Zwrócił również uwagę na prowadzony dziś atak, którego celem jest małżeństwo. Zdaniem metropolity warszawskiego, trudną sprawą jest też troska o miłość społeczną, o którą prosił ks. kard. Wyszyński i św. Jan Paweł II. Na zakończenie zachęcił do modlitwy o ustanie pandemii, o zgodę w Polsce i zachęcił do modlitwy za ofiary wybuchu w Libanie. „Niech Matka Najświętsza, św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, bł. Hanna Chrzanowska będą w tej modlitwie pośrednikami” – zakończył ks. kard. Nycz.

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat S. Gasiński dziękował Bogu za kolejną historyczną uroczystość na Kalwarii w Praszce. Słowa wdzięczności skierował następnie do ks. kard. Kazimierza Nycza, podkreślając, że był on odpowiedzialny za organizację ostatniej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, ułatwiając Praszce drogę do Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej, by mógł on poświęcić i posłać na to miejsce wierną kopię cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Jako dowód wdzięczności przybycia na uroczystości na Kalwarii w Praszce w dobie pandemii Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ofiarowało mu obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Słowa podziękowania wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej ksiądz kustosz skierował do ks. abp. Stanisława Nowaka za stałą ojcowską troskę o Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce i za obecność, a także do zwierzchnika Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie – Zwierzchnictwa w Polsce. Podziękowanie padły również pod adresem Jego Ekscelencji Ks. Abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, za zapewnienie o duchowej łączności oraz zapowiedzi przybycia na Kalwarię w Praszce i do kaplicy w Szyszkowie na terenie parafii pod koniec sierpnia, by sprawować dziękczynną Eucharystię w 100. rocznicę powstania tamtejszej kaplicy. Słowa podziękowania usłyszeli także pozostali uczestnicy uroczystości odpustowej. Przed udzieleniem błogosławieństwa ksiądz kardynał życzył: „Niech Wasze Dróżki Pasyjne, Paschalne i Matki Bożej oraz Świętego Józefa, jakie tutaj są na Kalwarii w Praszce, były tak jak w Kalwarii Zebrzydowskiej miejscem rozwiązywania wszystkich ludzkich problemów i spraw, z którymi tu przychodzi człowiek z waszej parafii, okolicy czy jako pielgrzym z dalekiej Polski”. Po błogosławieństwie zgromadzenie liturgiczne wyruszyło w procesji do kościółka Grobu Matki Bożej z figurą Matki Bożej zaśniętej na marach.

Stacja VI. Procesja i zakończenie uroczystości.

Po Eucharystii nastąpiło procesjonalne przejście do kościółka Grobku Matki Bożej z Jej figurą zaśnięcia. Tam po jej okadzeniu przez ks. kardynała grono apostołów (aktorów) przy dźwięku fanfar wniosło figurę Maryi Zaśniętej do dolnej części kościółka Jej zaśnięcia i Wniebowzięcia. W drodze powrotnej do kościoła Świętej Rodziny przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli przed kaplicą św. Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin kwiaty i zapalili znicze podczas śpiewu „Barki”. W kościele Świętej Rodziny zakończone zostało zgromadzenie liturgiczne, a ostatnim akcentem była modlitwa przez pieśń „Boże, coś Polskę” w intencji naszej Ojczyzny o jej duchowy i materialny rozwój w 100-lecie Cudu nad Wisłą.

***

16 sierpnia, tradycyjnie w trzecią niedzielę tegoż miesiąca, zakończył się odpust kalwaryjski nabożeństwem Maryjnym na stoku Ogrodu Oliwnego przy kościółku Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej. Stamtąd wyruszyła procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej do kościoła Świętej Rodziny przez Bramę Ośmiu Błogosławieństw Zmartwychwstałego Chrystusa, jako że Maryja w pełni skorzystała ze śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa przez wzięcie Jej z duszą i ciałem do nieba. Na rozpoczęcie drugiej części odpustu kalwaryjskiego ks. prałat Stanisław Gasiński CSSH podkreślił, że oddajemy cześć Maryi, wiernej towarzyszce Boskiej wielkości i zwycięstw, jak o Jezusowej Rodzicielce mówił św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Następnie ksiądz kustosz Kalwarii w Paszce powitał wszystkich zebranych na czele z ks. prałatem prof. Kazimierzem Szymonikiem ESSH z Warszawy, który przewodniczył obchodowi zakończenia odpustu kalwaryjskiego, oraz rolnikami z Szyszkowa i Wygiełdowa, którzy z dziękczynieniem tradycyjnie na zakończenie odpustu kalwaryjskiego przynieśli Maryi Wniebowziętej owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. W homilii ksiądz profesor podkreśł m.in.: „Maryja został z ciałem i duszą wzięta do nieba. Dlatego z radością obchodzimy ten tygodniowy obchód na Kalwarii w Praszce Zaśnięcia i Wniebowzięcia do nieba Matki Syna Bożego Jezusa Chrystusa, a wszystko to zamyka się w jednym: jesteśmy odkupieni. Dziękując za odkupienie, sprawujemy tę Eucharystię, wołając ze św. Elżbietą: «…błogosławiony jest owoc Twojego łona». W tym pozdrowieniu zawiera się cała tajemnica bycia Matką Syna Bożego i dla jego zasług, wolność do grzechu pierworodnego i wzięcie Maryi z duszą i ciałem do nieba. Ten dzisiejszy pochód z Maryją jest znakiem naszego pochodu do nieba”.

Na zakończenie uroczystości ks. prałat Kazimierz Szymonik ESSH poświęcił przyniesione przez rolników owoce ziemi, zioła i kwiaty, a ks. dr Stanisław Gasiński CSSH z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej i współpracownikiem wikariuszem ks. Łukaszem Mozler życzył wszystkim zebranym na czele z Sumistą oraz siostrą prowincjalną Zakonu Sióstr Felicjanek Ingą Owczarek – rodaczką, by Maryja Wniebowzięta przez wstawiennictwo u Boga w niebie obdarzała wszystkich łaską zdrowia oraz radościami serca. Po zakończeniu uroczystej Sumy asysta procesyjna, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej oraz pielgrzymi udali się na agapę do domku Zwiastowania Matki Bożej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński