Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

NASZE PIELGRZYMOWANIE

Doroczna Pielgrzymka Archidiecezji Czstochowskiej

na Peny Obchd Drek Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej – papieskiej.
7 sierpnia 2012 r.

Jego Ekscelencja ks. abp dr Wacaw Depo metropolita czstochowski podtrzymujc tradycj pielgrzymowania archidiecezjan do Pierwszej Polskiej Jerozolimy, bogosawi na tegoroczne pielgrzymowanie Archidiecezji Czstochowskiej do Kalwarii Papieskiej, ktre odbdzie si pod hasem Ko ci naszym domem (haso roku duszpasterskiego 2011/12). Na Drkach Kalwaryjskich rozwaa bdziemy drog do odkrywania wasnego miejsca w Ko ciele oraz pogbiania ducha zaangaowania i wspodpowiedzialno ci zaKo ci. Ksia udajcy si ze swoimi wiernymi na doroczn pielgrzymk do Kalwarii Zebrzydowkiej proszeni s o zabranie alby istuy. Pielgrzymowanie to rozpocznie si Msz w. o godz. 10.00 wBazylice Kalwaryjskiej pod przewodnictwem ks. abp seniora Stanisawa Nowaka. Po Eucharystii udamy si na Drki Pasyjne. Szczeglnie osoby starsze proszone s o zabranie ze sob suchego prowiantu i krzeseko turystyczne. Czcigodnych duszpasterzy prosimy o powiadomienie i zachcenie swoich wiernych do tego pielgrzymowania. Zgoszenie grupy pielgrzymkowej telefonicznie dokoca lipca br. Koordynowaniem pielgrzymowania zajmuje si ks.pra. Stanisaw Gasiski – kustosz sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Praszce, tel. 34/359 08 69.



PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński