Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZaproszenie na
VI Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej – 2015

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Praszka, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Praszce oraz miejscowym Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, 21 marca 2015 r. (tj. sobota przed V Niedzielą Wielkiego Postu) o godz. 15.00 organizuje VI Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli J. E. Ks. abp dr Wacław Depo, metropolita częstochowski, wspólnie z p. mgr inż. Jarosławem Tkaczyńskim, burmistrzem Praszki. W przeglądzie tym mogą wziąć udział zespoły wokalne, chóry i orkiestry dęte. Zgłoszenie należy przysłać do 7 marca 2015 r. listem na adres:
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
z dopiskiem: Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej
lub pocztą elektroniczną: kalwariapraszka@gmail.comPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński